"Елаците Мед" с нова пречиствателна станция

Новата пречиствателна станция на "Елаците мед" е проектирана от "Геопроект" ЕООД, строител е "Гeострой" АД, а доставчик на оборудването - "Геотрейдинг" АД

Първото съоръжение у нас и в Европа, което работи по нова модерна технология -  пречиствателната станция за руднични отпадъчни води, изградена на територията на предприятието "Елаците мед" в Етрополе, беше представено по време на Европейския минен бизнес форум. Той се проведе във вторник в рамките на есенния технически панаир в Пловдив.

Началото на технологичните проби на пречиствателната станция са поставени на 5 септември. Съоръжението работи по иновативна технология на "Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън". Това е водеща инженерингова компания с дългогодишна традиция в проектирането, инсталацията и поддържането на пречиствателни станции за отпадъчни води в Япония.

Високотехнологичният метод за пречистване на отпадъчните води чрез рециркулация на утайката, както и високото ниво на автоматизация ще гарантират стойности на pH в допустимите граници и съдържание на тежки метали и неразтворени вещества под нормативно разрешените пределно допустими концентрации.

Технологичните проби са етап от въвеждането на съоръжението в редовна експлоатация, с което ще се подобри състоянието на водите в река Малък Искър.

По време на форума групата "Геотехмин", която е инвеститор и изпълнител на обекта, сподели опита от работата по привеждането на съоръжението в съответствие с най-добрите практики в сферата на пречистването на руднични отпадъчни води.

Традиционно Европейският минен бизнес форум представя платформа за дискусии на експертите от бранша и обмяна на добри практики, идеи и решения за бъдещото развитие на минната индустрия.

Според д-р Корина Хебестрайт, директор на Eвромин, която откри форума, за да се повиши производителността в Европейския съюз е необходимо надеждно снабдяване със суровини при конкурентни цени от европейските страни. "Това е ключов елемент за растеж и реиндустриализация на ЕС. Европейските минерални суровини се добиват и обработват при високи стандарти за устойчивост и безопасност", допълни  тя.

Споделяне

Още от Бизнес