Електроенергията от възобновяеми източници ще се изкупува по преференциални цени

До създаването на система за издаване и търговия със зелени сертификати ще се прилага задължителното изкупуване по преференциални цени на електроенергия, произведена от централи, използващи възобновяеми енергийни източници, реши парламента, който прие на второ четене текстове от законопроекта за енергетиката.

Депутатите приеха, че общественият доставчик или обществените снабдители са длъжни да изкупуват електрическа енергия, произведена от централи, използващи възобновяеми енергийни източници, в това число и от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW, по преференциални цени.

Министърът на енергетиката ще определя минимални задължителни квоти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници като процент от общото годишно производство на електрическа енергия на всеки производител по години за срок 10 години, считано от датата на въвеждане на системата за издаване и търговия със зелени сертификати.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?