Електромобилите и блокчейн технологиите заплашват региона с енергиен дефицит

Тим Йео

До десет години Югоизточна Европа може да почувства недостиг на енергийно производство заради навлизането на електромобилите, ръста на технологиите за обработка на данни и енергоемките блокчейн технологии, както и Интернет на нещата за онлайн управление на мрежи, сгради и електроуреди. Всичко това става на фона на ускореното прекратяване на използването на въглища за производство на електроенергия, което също ще допринесе за дефицита на ток, смята Тим Йео, основател и председател на института Ню Нюклиър Уоч Юръп, в който членуват европейски компании от ядрения бизнес.

П овреме на участието си в конференция, посветена на ролята на неправителствените организации във формирането на енергийните политики, в София, той представи анализ на института на неговата организация, според който балансът на енергийните пазари в Югоизточна Европа е несигурен. Авторите на изследването обръщат внимание на трудните и спешни политически предизвикателства, пред които е изправен регионът с оглед на предстоящите промени в общоевропейската енергийна политика.

Според проучването, три неизбежни тенденции, които се развиват паралелно, ще нарушат съществуващия енергиен баланс в Югоизточна Европа, заплашвайки региона с недостиг на електроенергия. Сред тях са увеличаващата се подкрепа на европейско ниво за ускореното прекратяване на използването на въглища след Парижкото споразумение; нарастващият с бързи темпове брой електрически автомобили и повсеместното прилагане на енергоемки технологии за обработка на данни.

На практика това означава, че електроснабдяването, което досега разчита на въглища и природен газ, ще намалее значително, докато търсенето в региона и в експортните пазари ще нарасне след повсеместното навлизане на електрическите автомобили и на енергоемките технологии като Blockchain и Internet of Things (IoT), подчерта Тим Йео пред участниците в дискусията.

Законодателното въздействие от присъединяването към ЕС на страните кандидатки от Югоизточна Европа – което се отнася специално до политиката по климата и което все още не е достатъчно заложено в дългосрочната енергийна стратегия на правителствата на тези страни, ще превърне региона от традиционен износител на енергия в търсещ стабилни електродоставки. В този контекст, страните от региона трябва да заложат на строителството на нови базови безвъглеродни мощности, каза още той.

Споделяне

Още от Бизнес