Електронна анкета проверява доволни ли сте от лечението

Електронна анкета проверява доволни ли сте от лечението

Изпълнителна агенция “Медицински одит" проверява дали пациентите са удовлетворени от грижите, които са получили по време на лечението си. За целта експертите ѝ са разработили електронна анкета, която можете да попълните тук .

Анкетата съдържа 36 въпроса и е напълно анонимна и доброволна. Пациентът или негов представител, който попълва анкетата, може да остави информация за контакт, само ако желае.

В нея можете да отговорите на въпроси в какво лечебно заведение или при какъв лекар сте се лекували, доволни ли сте от битовите условия, храната, хигиенните условия, техническата обезпеченост с апаратура, професионалната компетентност на лекарите, качеството на медицинските грижи и организацията на работата като цяло.

Можете да дадете оценката си и за това дали сте получил ясна и разбираема информация, налагало ли ви се е да доплащате.

Можете да дадете и конкретни препоръки как да бъдат подобрени дейностите в лечебното заведение.

Анкетата е разработена по проект “Социални иновации в Изпълнителната агенция “Медицински одит".

От агенцията очакват резултатите от анкетата да послужат за анализ, изводи и препоръки за подобряване условията на работа и повишаване на удовлетвореността на персонала и пациентите в лечебните заведения. 

Споделяне

Още от България