Електронни фактури сменят хартиените от 2015 г.

Електронни търгове за обществени поръчки, отпадане на хартиените фактури и разплащане на държавата с бизнеса по електронен път – това са част от целите, заложени в актуализираната стратегия за електронно управление 2010 – 2015 г., публикувана на страницата на страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за обществено обсъждане.

В стратеията е записано, че до 2015 г. порталът на електронното ни правителство ще предлага 215 е-услуги и възможност гражданите и бизнесът да ги използват – "достъпно, удобно, масово".

В момента 30% от българските домакинства имат достъп до интернет. За сравнение в Северна Европа интернет-покритието за населението е 100%.

Публични терминали за интернет и ползване на услуги ще бъдат поставени във ведомствата и общините, предвижда още стратегията.

Документът посочва като конкретна цел да се въведат електронни фактури, като към края на 2015 г. се очаква 100% от административните структури и 90% от бизнеса да възприемат промяната. Търговете в държавната администрация ще станат 100% електронни, ще има електронно разплащане за всички държавни събирания.

Законодателни промени, които трябва да се случат до 2015 г., ще направят възможно използването на електронния документ и електронния подпис в съдебната система, предоставянето на електронни административни услуги от органите на съдебната власт, електронен обмен на документи между съдебната и изпълнителната власт и упражняване на процесуални права (подаване на искова молба, завеждане на дело и т.н.) по електронен път. Ще бъде дадена зелена светлина на кандидатстване по процедури за обществени поръчки по електронен път.

В момента правителственият е-портал предлага 20 услуги в тестов режим. Причината за малкия им брой е, че услугите трябва да се разработят и предлагат от общините, а много малка част от тях са се включили към платформата.

Достъпът на граждани до услугите, сред които са издаването на удостоверения от централната и териториалните администрации, е по-сложен, отколкото за бизнеса, тъй като за повечето услуги е необходим електронен подпис.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?