Електронното правосъдие тръгва най-рано през 2016 г.

Електронното правосъдие може да тръгне най-рано през 2016 г. при добро стечение на обстоятелствата. Това става ясно от одобрената от правителството концепция за въвеждането му.

Е- правосъдие ще бъде въведено като право, а не като задължение за гражданите. Традиционната форма за протичане на делата в зала също се запазва.

 

Първата стъпка за въвеждането на е-правосъдие е промени в четири закона, които регулират работата на органите на съдебната власт. Това са Законът за съдебната власт, Гражданският процесуален, Административно-процесуалният и Наказателно-процесуалният кодекси.

 

След приемането на промените, в тримесечен срок Висшият съдебен съвет (ВСС) трябва да предприеме мерки за технологичното обезпечаване на е-правосъдие.

 

До три години пък трябва да се направи единен интернет портал на съдебната власт и информационна система на съдилищата. Порталът ще осигурява в реално време достъп до съдържанието на електронните дела, публикуването на електронни съобщения и електронно призоваване, заплащане на такси, предоставяне на електронни услуги, достъп до унифицирани интернет страници на съдилищата.

 

Преди да влезе в действие обаче ВСС трябва да разработи технологични стандарти за извършване на процесуални действия в електронна форма, правила за едновременна работа с електронни и хартиени дела, както и стандарти и правила за обмен на информация между органите на съдебната власт и т. н.

 

Информационната система на съдилищата ще представлява централизирано хранилище на електронни дела и свързаните с тях документи. В нея се поддържат единни класификатори, адаптирани в съответствие с европейските изисквания, досиета на магистрати, служители, съдебни заседатели и вещи лица, автоматизираното разпределение на делата. Чрез системата ще може да се следят срокове за изпълнение на етапите в съдебните процеси и натовареността на магистратите. Гражданите ще могат да правят справки и отчети в реално време.

 

Въвеждането на е-правосъдие ще стане с пари от бюджета на съдебната власт и по оперативна програма “Административен капацитет”, по която и в момента се изпълняват няколко проекта.

 

Електронното правосъдие е част от реформата в съдебната система.  

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?