Електронното свидетелство за съдимост ще струва 3 лв.

Таксата за издаване на свидетелство за съдимост по електронен път ще струва 3 лв. Това реши правителството след като одобри промяна в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата и следствените служби и Министерството на правосъдието.

Тази такса е с 2 лв. по-малка от таксата за издаване на свидетелство за съдимост по традиционния начин.

Издаването на свидетелство за съдимост по електронен път е мярка от плана на кабинета за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса.

Останалите такси в тарифата не се променят.

Споделяне

Още от България