Електротехниката и електрониката са първенци в износа

За миналата година експортираната продукция е за близо 7 млрд. лв.

Електротехниката и електрониката са първенци в износа

Електротехниката и електрониката са на първо място по износ в България.

Стойността на износа на бранша за 2018 г. достига близо 7 млрд. лв., което е 12.6 на сто от общия износ, който страната ни е реализирала (55.2 млрд. лв.). Това показват данните на Националния статистически институт и на Българската асоциация по електротехника и електроника.

От 2007 г. до края на миналата година това е секторът с най-значителен прогрес в износа ни.

В годината на влизането на България в ЕС – 2007 г., общата стойност на изнесената продукция в секторя е била над 1.5 млрд. лв. В края на 2018 г. достига близо 7 млрд. лв. (6.963 млрд. лв.). Нарастването през всичките тези години е с почти еднакъв темп, което показва устойчивост на бизнес модела.

Така за период от 12 години този високотехнологичен сектор постепенно успява да измести износа на минерални горива (4.963 млрд. лв.), мед и медни изделия (4.861 млрд. лв.), облекла (2.774 млрд. лв.) и от пето място се е изкачва на първо.

Най-големият пазар на сектора е Германия, за която се изнасят 20% от общия експорт. От 2016 г. страната ни изнася за водещата икономика в ЕС повече продукти на електротехниката и електрониката, отколкото внася.

За миналата година България е експортирала към Германия продукти от сектора за над 1.1 млрд. лв. Сред тях водещи са хладилници, електрически апарати, кабелни форми за автомобили, електрически табла, пултове, панели, конзоли и други.

Според специалисти браншът има потенциал за още по-голям прогрес в износа на продукти на електротехниката и електрониката, но среща проблеми при намирането на квалифицирана работна ръка.

Споделяне

Още от Бизнес