Емил Караниколов не е контролирал добре държавните фирми

Заплатите на управата на Банката за развитие са били двойно по-високи от тези в БНБ

Емил Караниколов

Министърът на икономиката в правителството на ГЕРБ Емил Караниколов не е упражнявал достатъчно ефективно правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала в периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2019 г.

Това е основният извод от извършен от Сметната палата одит за периода от януари 2018 г. до края на 2019 г.

Към края на 2019 г. 56 на сто от стойността на дълготрайните материални активи на търговските дружества от системата на икономиката, са собственост на дъщерни дружества и министърът на икономиката няма преки правомощия за вземане на решения във връзка с тяхното разпореждане, посочват от Сметната палата.

Оказва се, че министърът на икономиката упражнява правата на собственост на държавата в "Плод - Зеленчук" ЕООД, гр. Габрово.

В същото време търговски дружества, които са със значителни (в пъти по-големи) обороти, управлявани активи и собствен капитал, не са под прекия контрол на министъра, защото са със статут на дъщерни дружества, посочват от Сметната палата. Такъв пример са дъщерните на "Държавната консолидационна компания" ЕАД дружества: "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД със собствен капитал от 290 млн. лв., управлявани активи за 474 млн. лв. и приходи от оперативна дейност над 254 млн. лв.; "Кинтекс" ЕАД със собствен капитал от 81 млн. лв., активи за над 157 млн. лв. и приходи от оперативна дейност 120 млн. лв.; други дружества от отбранителната индустрия като "Нити" ЕАД и "Авионамс" АД; "Еко Антрацит" ЕАД, "Монтажи" ЕАД.

Сметната палата потвърждава изнесените вече от медиите и от служебния министър на икономиката данни за огромен дял на едрите кредити в баланса на Българската банка за развитие в разрез с нейната мисия. Посочва се, че близо половината от кредитния портфейл на банката за периода е бил насочен към големи фирми. Констатирана е и изнесената многократно в медиите информация, че бившите директори на ББР са получавали огромни заплати, почти два пъти по-високи от тези на шефовете на БНБ.

"Държавната консолидационна компания" ЕАД и дъщерните ѝ дружества не са обект на одита, защото тя е включена самостоятелно в програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2021 г..

Друг проблем е, че дъщерните дружества не правят отчисления от печалбата или не разпределят дивидент в полза на държавата, а отчисленията от тяхната печалба (в случай че има такива) се правят в полза на съответното холдингово дружество, чиято собственост са те, посочват още одиторите.

Към края на 2019 г. икономическото министерство е управлявало търговски фирми за 2.26 млрд. лв. Това е стойността на заведените по баланса му дялове, акции и съучастия. Дружествата с държавно участие в капитала, в които министерството притежава дял, са 97, от тях 54 са действащи, 22 са в процедура по ликвидация, а 21 дружества са в процедура по несъстоятелност.

Според Сметната палата липсва ясна стратегия, която да обосновава участието на държавата в стопанската дейност чрез публичните предприятия. Не е ясно по какъв начин те допринасят за постигането на мисията и стратегическите цели на водената от икономическото министерство политика за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, осигуряване на икономически растеж и ръст на износа, създаване и развитие на индустриална и иновационна инфраструктура, намаляване на административната тежест за бизнеса, подпомагане на малките и средни предприятия и други, посочват от Сметната палата.

Сметната палата е дала 10 препоръки на министъра на икономиката, които трябва да бъдат изпълнени до 10 месеца.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?