Енел придоби американски геотермални проекти

Италианската компания “Енел” обяви в сряда, че е придобила компанията “Ей Ем Пи Рисорсиз” чрез дъщерното си дружество “Енел Норд Америка”. Покупката включва един действащ геотермален проект и още четири в напреднал етап на разработка. Така през следващите четири години компанията ще добави още близо 150 MW мощност към дейността на “Енел Норд Америка“, която оперира в 21 щата и ръководи 70 проекта с обща мощност от 410 МW.

След завършването на проектите в Невада, Калифорния и Юта се очаква те да произвеждат възобновяема енергия, достатъчна да покрие нуждите на повече от 100 000 средностатистически американски домакинства годишно.

“Тези проекти за развитие ще укрепят и разширят водещите позиции на компанията в използването на естествената земна топлина за производството на електричество с нулеви емисии“, коментира Фулвио Конти, изпълнителен директор на “Енел“.

По думите му това придобиване потвърждава ангажимента на компанията за разработване на щадящи околната среда технологии навсякъде по света, в които “ Енел“ ще вложи до 2011 г. над 4 млрд. евро.

Сделката налага първоначално плащане от около 90 млн. щатски долара и последващи поетапни плащания.

Споделяне

Още от Бизнес