Енел с интерес да строи още два блока в ТЕЦ Марица Изток 3

Италианската компания Енел има интерес да строи още две мощности на площадката на ТЕЦ Марица Изток 3. Това съобщи пред журналисти Енрико Виале, представител на компанията за Балканите и изпълнителен директор на Енергийна компания Марица Изток ІІІ, която рехабилитира съществуващите мощности в топлоцентралата.

Готови сме да изградим два допълнителни блока с обща мощност 600 MW на стойност 900 млн. евро на площадката на ТЕЦ Марица Изток 3, ако се провали проектът на американската компания AES за строеж на две нови мощности на териториторията на ТЕЦ Марица Изток 1, каза Виале. Така ще се замени проектът на AES с този на италианците. За намерението са информирани министерството на енергетиката и партньорите на Енел в проекта за ТЕЦ Марица Изток 3 - Мицуи.

Първият рехабилитиран блок на ТЕЦ Марица Изток 3 ще бъде пуснат в експлоатация през първото тримесечие на 2005 г., съобщи Виале. Заедно с него започва работа и нова цифрова система за управление на производствата не електроенергия. След модернизацията неговата разполагаема мощност ще се увеличи с 22 MW. Същото се отнася и за всяка следваща от останалите три мощности, чиято реконструкция трябва да приключи през втората половина на 2006 г. Така общата инсталирана мощност на централата ще нарасне от 840 MW на 904 MW и годишното производство на електроенергия ще скочи от 3,4 млрд. киловатчаса на 5 млрд. киловатчаса. Освен това ще нарасне ефективността на блоковете. С 16 на сто повече ток ще се добива в централата след приключването на модернизацията.

До края на 2004 г. инвестициите в рехабилитацията на ТЕЦ-а ще стигнат 440 млн. лв. за ново оборудване. През идната година вложенията по проекта ще са в размер на 220 млн. лв. Сериозно перо от капиталите са за опазване на околната среда, обясни Виале. Първата от двете сероочистващи инсталации ще заработи догодина. Когато в експлоатация влезе и втората, серните емисии на централата ще се редуцират 90 на сто, каквито са изискванията на евростандартите. Отделно с въвеждането на затворен цикъл на водоползване, при който пречистената течност се вкарва пак в производствата, ще се пестят до 35 на сто от водите.

Въз основа на планираните вложения за опазване на околната среда ТЕЦ-ът ще е първото енергийно предприятие у нас, което ще получи в началото на 2005 г. комплексно разрешително от екоминистерството. Документът за предотвратяване и контрол на замърсяванията доказва, че централата прилага програми за спазване на всички екоизисквания.

По повод бъдещите намерения за инвестиции у нас, представителят на Енел заяви, че те са съсредоточени в комплекса Марица Изток и в газификацията на страната. Компанията кандидатства пред Държавната комисия за енергийно регулиране за лиценз за газоснабдяването на регион "Тракия". Компанията вече е закупила документи за търга за приватизация на ТЕЦ-овете Русе, Варна и Бобовдол, но още няма решение за кой от тях да кандидатстваме, заяви Виале.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: