“Енел” влезе в проекта за ТЕЦ “Марица Изток 3” и като изпълнител

“Енел” влезе в проекта за ТЕЦ “Марица Изток 3” и като изпълнител

Сменен е единият от изпълнителите на проекта за рехабилитацията на ТЕЦ “Марица “Изток 3”, съобщиха в петък от “Енергийна Компания Марица Изток III” АД, която управлява централата.

Италианската енергийна компания “Енел” заменя германската DSD Dillinger Stahlbau GmbH, която работеше в консорциум с RWE Industrie-Losungen по проекта. Напускането на DSD е по взаимно съгласие, съобщават от дружеството оператор на мощностите.

Още миналата есен стана ясно, че ще има смяна при фирмите изпълнителки на рехабилитацията, които бяха обвинени от “Енергийна Компания Марица Изток III” в забавеното с повече от 18 месеца обновяване на блоковете. RWE обаче са запазили участието си в проекта. Целта е да няма повече забавяне на рехабилитацията.

Така “Енел” засилва още повече позициите си в проекта, управляван от смесено дружество между НЕК (27 на сто) и “Енергийна Компания Марица Изток III” (73 на сто), където италианците притежават 60 на сто и са в процес на преговори по изкупуване на дела на американската компания “Ентърджи”. Сега  “Енел” ще участва не само в управлението, но и в изпълнението на проекта.

Рехабилитираният блок № 2 и първата сероочистваща инсталация в ТЕЦ „Марица изток 3” бяха въведени в експлоатация заедно с нова компютърна система за управление на процесите в централата. Това намали серен двуокис от тази мощност с над 94%.  Втори блок на централата също така е с увеличена мощност – от 210 МВт на 227 МВт . За рехабилитация е спрян блок № 1, като неговата модернизация се очаква да приключи за около 1 година. Последователно предстои да бъдат рехабилитирани и блокове №  3 и № 4.

Новият консорциум между “Енел” и RWE ще отговаря изцяло за  рехабилитацията на блокове № 1, № 3 и № 4, за доизграждането и въвеждането в експлоатация на втората сероочистваща инсталация, както и за всички оставащи дейности по проекта.

По време на гаранционния период за вече завършените етапи по проекта досегашният изпълнител - консорциум DSD/RWE, ще продължи да носи отговорност за тях.

Очаква се дейностите по рехабилитацията да приключат в края на 2008 година.

Промяната на графика с 28 месеца наложи “Енергийна Компания Марица Изток III” АД и НЕК да подпишат на 16 март 2006 г. удължаване на споразумението за изкупуване на електроенергията от ТЕЦ „Марица Изток 3”.

Споделяне

Още от Бизнес