Енергийните министри на ЕС се разбраха за 30% енергийни спестявания до 2030 г.

Енергийните министри на ЕС се разбраха за 30% енергийни спестявания до 2030 г.

След часове дебати в Люксембург, министрите на енергетиката на страните членки на Евросъюза са постигнали съгласие да се заложи норма на енергийни спестявания за държавите от 30 процента до 2030 г., съобщиха от българското ресорно ведомство във вторник.

Макар България да счита за приемлива целта от 27%, в дух на компромис е приела предложената по-амбициозна цел от 30%. Позицията на София обаче е, че това намаление трябва да е съобразено с националните специфики на всяка държава,

Според сега действащите правила страните от ЕС трябва да постигнат енергийни спестявания от 20% до 2020 г. От ведомството на Теменужка Петкова не посочват какви са постиженията на нашата страна към момента, но уточняват, че тепърва ще се решава дали тази цел да е задължителна. Предстоят преговори по темата с Европейския парламент.

Енергийните министри на страните от ЕС постигнаха съгласие също, че актуалната в момента цел за постигане на енергийна ефективност от търговците на енергия в рамките на 1.5% на годишна база, трябва да продължи да действа до 2030 г.

Обект на дискусии по време на заседанието бяха и предстоящи промени в Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите. Съществена част от тези изменения се отнасят до насърчаване на електромобилността като предизвикателство за подобряване стандарта на живот и изграждане на модерна градска среда.

По време на форума българският енергиен министър Теменужка Петкова е посочила, че енергийната ефективност е приоритет за нашата страна в дългосрочен план в контекста на намаляване на енергийното потребление и ограничаване зависимостта ни от внос на енергийни ресурси.

В рамките на заседанието енергийните евроминистри са обсъдили и актуалното състояние на междусистемната електроенергийна свързаност. България изпълнява целта се за 10% междусистемна свързаност на електроенергийните мрежи до 2020 г. и полага усилия за увеличаване на преносния капацитет чрез изграждане на допълнителни електропроводи към съседни държави, посочват от енергийното ведомство.

Като част от приоритетния електроенергиен коридор Север – Юг България изпълнява проект от общ интерес за междусистемен електропровод 400 киловолта между подстанциите Марица Изток и Неа Санта (Гърция). Освен това страната ни предлага в третия списък проекти от общ интерес да бъде включена и нова междусистемна връзка 400 киловолта между България и Сърбия. Това ще допринесе за увеличаване на трансграничния капацитет, улесняване обмена на енергия в района на Западните Балкани и подобряване функционирането на пазарите на електроенергия в двете държави, посочват от министерството.

Споделяне

Още от Бизнес