"Енерго-Про" заплашена от глоба за отказ да възстанови електрозахранването на клиент

"Енерго-Про" заплашена от глоба за отказ да възстанови електрозахранването на клиент

Доставчикът на ток в Североизточна България "Енерго-Про Продажби" е заплашен от глоба, след като в четвъртък Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви към дружеството твърдения, че злоупотребява с господстващото си положение като отказва на свой клиент да му възстанови електрозахранването.

Произнасянето на антимонополния орган е по жалба на фирмата от Нави Пазар "Готар Инвестмънт“ ООД за това, че не е третирана равнопоставено спрямо останалите потребители на електрическа енергия на територията на индустриалната зона в града.

Електроснабдителното дружество не искало да възстанови електрозахранването на цеха на фирмата "Готар Инвестмънт“ заради лошото състояние на техническата мрежа.

Според КЗК обаче "Енерго-Про Продажби“не прилага ясен критерий за избор кого да снабдява с електрическа енергия по силата на лицензията си за обществено снабдяване, тъй като при аналогична мрежова ситуация едни потребители получават индивидуални партиди и обществено снабдяване с електрическа енергия, докато на "Готар" това е отказано, въпреки че много от клиентите на "Енерго-Про" в индустриалната зона получават ток по същата техническа мрежа.

Комисията ще чака евентуални възражения по казуса от "Енерго-Про".

Компанията от своя страна отхвърли твърденията на Комисия за защита на конкуренцията за злоупотреба с господстващо положение и заяви, че се "отнася равнопоставено към всички свои клиенти, стриктно спазвайки българското законодателство, което регламентира правилата за разпределение и снабдяване с електрическа енергия, включително и правилата за присъединяване на потребители към електроразпределителната мрежа".

Доставчикът допълни, че като се запознае с мотивите на КЗК, ще представи своите възражения и насрещни аргументи.

Споделяне

Още от Бизнес