"Енерго-Про" започнала да се готви за зимата още от юни

Проверяващите съоръженията експерти от енергийното министерство

Електроразпределителното дружество в Североизточна България е започнало да се готви за зимата поетапно още през юни, а до края на септември ще приключат обходите и проверката на съоръженията, подмяната на изолатори и кабели и почистване, както и подготовката на екипите. През октомври и ноември ще се извършват заключителни огледи за евентуални нововъзникнали проблеми и рискове. Това съобщиха от дружеството "Електроразпределение Север", което е част от групата "Енерго-Про Варна", след като в сряда експерти на енергийното министерство провериха как се подготвя то за зимата.

Представители на ведомството са посетили избрани на случаен принцип обекти от електроразпределителната мрежа на дружеството и са инспектирани електропроводи, подстанции, възлови станции и трафопостове на цялата територия на Североизточна България.

Мрежовият оператор отчита, че до момента е положил 116 754 метра нови кабели средно (СрН) и ниско напрежение (НН) и са монтирани 2261 стоманорешетъчни и стоманобетонни стълба, 1516 км въздушни усукани проводници НН с висока устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия. В мрежата са вложени 10.3 тона нови алуминиево-стоманени проводници. Подменени са 2808 измервателни и силови трансформатори, 833 разпределителни касети, 1464 прекъсвачи НН. Долято е 18.6 тона трансформаторно масло, посочват от "Енерго-Про".

В рамките на подготовката за зимния сезон предстои по график да се финализират дейностите по почистване на въздушните електропроводи, есенната профилактика и текущи ремонти по някои съоръжения.

Компанията информира, че разполага с 281 ремонтни екипа, снабдени с необходимите лични предпазни средства и специализирано оборудване и техника. Налични са и 935 високопроходими, екипни и специализирани автомобили. Има изготвени планове за справяне с извънредни ситуации, посочва операторът, който управлява и поддържа 42 185 км дълга мрежа на територията на областите Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.

Споделяне

Още от България