Енергоразпределенията в Западна България се сливат

"Електроразпределение-Столично" погълна другите две енергодружества в Западна България – ЕРП "София-област" и "Плевен", съобщиха във вторник от мажоритарния собственик на компаниите чешката CEZ. Сливането е отразено от Софийски градски съд.

Това е последната стъпка в преструктурирането на трите дружества съгласно изискванията на евродирективите за енергийния пазар. От януари „Електроразпределение Столично” АД ще бъде преименувано на "ЧЕЗ Разпределение България". Новата компания ще поеме всички функции по поддръжката и управлението на електроразпределителната мрежа на територията на Западна България. "ЧЕЗ Разпределение България" ще е инвеститорът в развитието на мрежата и подобряване на качеството на доставката на електрическа енергия. Екипът ѝ ще се ръководи от Ян Рожка, който в момента е шеф на „Електроразпределение Столично”.

От дружеството допълниха още, че до края на 2007 г. ще подменят 1220 силови трансформатори и ще се подобри качеството на предоставяната ел. Енергия. Също така ще намали броя на прекъсванията. Значителни средства се отделят и за реконструкции на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на границата на собственост. От началото на годината досега в Западна България са инсталирани близо 1300 километра нови въздушни електропроводи и кабелни линии средно и ниско напрежение, за да се намали спирането на тока. Ще продължи и подмяната на голите въздушни проводници с такива, които не се влияят от атмосферните условия.

Споделяне

Още от Бизнес