ЕП и Съветът на ЕС одобриха запас от 10 000 граничари

ЕП и Съветът на ЕС одобриха запас от 10 000 граничари

Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха съгласие по предложението на Европейската комисия за обособяването на запас от 10 000 граничари до 2027 година.

Посоченият запас ще бъде постоянен, се отбелязва в съобщение на ЕП.

Граничарите ще охраняват и ще връщат незаконно пребиваващи в ЕС чужденци по искане на приемащата държава. Предвижда се те да участват и в борбата с трансграничната престъпност.

През 2021 г. се предвижда в запас да бъдат осигурени 5000 служители. Ръководителите на граничната служба на ЕС ще трябва да присъстват на съвместни заседания на ЕП и националните парламенти.

Преди да влязат в сила, одобрените днес законодателни текстове подлежат на допълнително утвърждаване от евродепутатите и европейските министри.

Споделяне

Още от Европа