ЕП иска газови проекти да се финансират от Фонда за справедлив преход

ЕП иска газови проекти да се финансират от Фонда за справедлив преход

Европейският парламент излезе в четвъртък с позиция до Съвета на ЕС за увеличаване на парите от европейския бюджет в периода 2021-207 г. за потърпевшите от енергийния преход региони, както и за финансиране да се включат газови проекти като вариант за трансформация на въглищните райони. Евродепутатите настояват още специален акцент във финансирането да се постави върху  най-слабо развитите, най-отдалечените региони и островите, а социалното сближаване да е водещо при отпускането на средства.

В одобрената позиция се настоява средствата от бюджета на ЕС за следващия финансов период за Фонда за справедлив преход да бъдат значително увеличени. Предложението на ЕК бе да се задели сума от 11 млрд. евро, но размерът бе намален от Европейския съвет на 7.5 млрд. евро. Сега евродепутатите смятат, че от евробюджета трябва да се предоставят 25 млрд. евро по цени от 2018 г. Отделно остават досегашните очаквания бюджетат на Фонда за справедлив преход да бъдат допълнени с 32 млрд. евро по текущи цени, които ще бъдат отпуснати по линия на Инструмента на ЕС за възстановяване.

Евродепутатите препотвърдиха подкрепата си за осигуряване на помощ за хората, икономиката и околната среда в периода на енергиен преход на Евросъюза. Отново се одобрява създаването на Зелен механизъм за възнаграждение, позволяващ 18% от общия размер на средствата на Фонда за справедлив преход (ФСП) да бъдат разпределени за държави членки, които намалят емисиите си на парникови газове по-бързо от останалите. По 1% от общата сума ще бъдат отпуснати съответно за островите и за най-отдалечените региони, решиха отново представителите на ЕП.

От Европарламента припомнят решенията за съфинансиране в размер до 85% на разходите за допустими проекти в целия ЕС и възможността за прехвърляне на средства от други кохезионни фондове на доброволен принцип. Механизмът за подпомагане трябва да включва микропредприятия, устойчив туризъм, социална инфраструктура, университети и обществени научноизследователски институции, технологии за съхранение на енергия, централно отопление с ниски емисии, интелигентна и устойчива мобилност, цифрови иновации, включително цифрово и прецизно земеделие, проекти за борба с енергийната бедност, както и култура, образование и изграждане на общности, решиха отново евродепутатите.

Прието е предоставянето на изключения за инвестиции в дейности, свързани с природен газ, за региони, силно зависещи от добива и изгарянето на каменни и лигнитни въглища, битуминозни шисти или торф, при условие че тези дейности отговарят на условията за опазване на околната среда в съответствие с регламента за таксономията и на шест допълнителни кумулативни условия.

Онези държави, които не са се ангажирали с национална цел по отношение на климатичната неутралност до 2050 г., ще имат право само на половината от национално разпределените им средства. Това ще е така до приемането на подобна цел, след което ще се осигури пълен достъп до парите.

"Стремежът на ЕС е като част от Европейския зелен пакт да трансформира в социално-икономическо отношение регионите, които разчитат на изкопаеми горива и въглеродно-интензивни индустрии. На 6 юли комисията по регионално развитие на ЕП (REGI) одобри проектодоклада за създаване на Фонда за справедлив преход в неговата цялост. ФСП ще се превърне в ключов елемент от политиката на сближаване на ЕС. Вече сме готови да започнем междуинституционални преговори; в същото време ФСП ще бъде тясно свързан с многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и новия Инструмент на ЕС за възстановяване", коментира докладчикът по темата Манолис Кефалоянис (ЕНП, Гърция) каза:

Очаква се междуинституционалните преговори да започнат възможно най-скоро, като обхванат всички въпроси с изключение на финансовия пакет, който трябва да бъде договорен чрез успоредни преговори по многогодишната финансова рамка.

Споделяне

Още от Европа