ЕП настоява Русия да отмени незабавно закона за "чуждестранните агенти"

ЕП настоява Русия да отмени незабавно закона за "чуждестранните агенти"

Европейският парламент съобщи, че ЕП е приел в четвъртък резолюция, която оценява въпроса с правата на човека в Русия. Евродепутатите призоваха руските власти незабавно да отменят закона за "чуждестранните агенти" и да приведат действащото законодателство в съответствие с конституцията и задълженията на страната по международното право.

Руският закон от 2012 г. задължава местните неправителствени организации да се регистрират в Министерството на правосъдието като "организации с функции на чуждестранни агенти", ако получават чуждестранно финансиране и участват в дейности, описани като "политически".

Резолюцията осъжда приетите изменения в закона, които значително разширяват неговия обхват и предоставят възможност отделни хора да бъдат дискредитирани и обозначени като "чуждестранни агенти". Тази мярка често се използва срещу представители на гражданското общество, членове на опозиционни партии, блогъри и независими журналисти, заявява ЕП.

Евродепутатите отбелязват, че законът налага изисквания за регистриране, осчетоводяване и квалифициране на публикациите, и неспазването му се превръща в престъпление, с възможност за налагането на тежки административни глоби или лишаване от свобода до две години.

По този закон около 80 неправителствени организации (НПО) са възприети като "чуждестранни агенти", включително всички водещи НПО в областта на правата на човека в Русия. Досега 49 руски НПО са внесли жалби пред Европейския съд по правата на човека с пояснението, че "законът (...) нарушава права на човека, включително правата на свобода на изразяване и на сдружаване".

Евродепутатите се противопоставят на начините, които руските власти използват за потискане на свободата на изразяване на мнение и на словото, като насаждат страх в обществото. ЕП призовава руските власти да подкрепят безпристрастността на медиите и да подобрят безопасността и работната среда на журналистите в Русия, се посочва в съобщението.

Споделяне

Още от Европа