ЕП одобри още 293 млн. евро за демонтирането на малките реактори

ЕП одобри още 293 млн. евро за демонтирането на малките реактори

България ще получи допълнително 293 млн. евро за извеждането от експлоатация на затворените четири малки реактора в АЕЦ "Козлодуй" като част от одобрената във вторник от Европейския парламент нова финансова помощ за България, Литва и Словакия, за да извършат демонтирането на спрените като част от договора за еврочленство ядрени мощности.

Парите са предвидени за следващия бюджетен период на ЕС 2014—2020 г. Общият за трите страни бюджет бе договорено да е 800 млн. евро по цени през 2011 г., с актуализацията му той достига 860 млн. евро, от които 400 млн. лв. са за извеждането от експлоатация на два блока в литовската АЕЦ "Ингалина", 200 млн. евро за словашката АЕЦ "Бохунице", а за "Козлодуй" сумата беше 260 млн. евро. Последни корекции заради инфлацията обаче вдигат помощта до 969 млн. евро, от които 293 млн. евро за българските малки реактори.

Новата помощ идва само дни, след като в края на миналата седмица от Международния фонд "Козлодуй", захранван от Европейската комисия и управляван от Европейската банка за възстановяване и развитие даде други 48.5 млн. евро за изпълнение на проекти за демонтирането на І-ІV блок на АЕЦ "Козлодуй" и за заплати на работещите по тези проекти.

За да получат обаче новата финансовата подкрепа, трите страни ще трябва да отговарят на определени условия, включително и пълно транспониране на Директивата за ядрена безопасност в националните закони, както и да представят пред Европейската комисия подробни планове за извеждане от експлоатация, уточняват от Европарламента. Нези планове трябва да дават информация за очакваните проекти, специфични основни етапи и "дялове на съфинансиране, включително подробности за начина, по който националното финансиране ще бъде осигурено в дългосрочен план“.

"Трябва да се гарантира от Комисията, че условията за ефективно, ефикасно и достатъчно икономично използване на фондовете на ЕС, са налице. Целите трябва да бъдат приведени в съответствие с наличния бюджет, както и със създаването на ясни показатели за изпълнение, които могат впоследствие да бъдат наблюдавани и отчитани“, подчертава парламентарният докладчик Джайлс Чичестър.

Депутатите предложиха също Комисията да направи преглед на изпълнението на трите програми за извеждане на реакторите от експлоатация и да проследи тяхното развитие до края на 2017 година. Ако Комисията реши да преразгледа общия бюджет за програмите за извеждане от експлоатация, това не трябва да застрашава стандартите за безопасност на атомните електроцентрали, заявиха депутатите.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес