ЕП одобри правилата за улесняване на донорството

Хората, които се нуждаят от трансплантация на орган, вече ще чакат по-малко за намирането на дарител, след като евродепутатите одобриха правила, улесняващи донорството.

В момента 56 000 пациенти в ЕС чакат да се намери подходящ донор на орган за тях, а 12 души на ден умират без да го дочакат.

Общите стандарти на ЕС за качество и безопасност имат за цел да улеснят донорството, трансплантацията и обмяната на органи между държавите членки.

Даряването на човешки органи от починали или живи донори трябва да бъде "доброволно и неплатено", но "принципът на безвъзмездност не възпрепятства живите донори да получават обезщетение“. То обаче трябва да бъде строго ограничено до възстановяване на разходите и неудобствата, свързани с даряването.

ЕП призовава държавите членки да предоставят възможност на гражданите да се включват пряко в регистър за донори на органи при извършването на определени административни процедури, като например подаване на заявление за паспорт или за шофьорска книжка. Според депутатите този тип документи могат да включват символ или информация, които да идентифицират притежателя като донор.

Страните от ЕС трябва да улеснят записването онлайн в национален и европейски регистър на донорите, а ЕК трябва да разработи система, съобразно която желанията на гражданите, съгласни да дарят органи след смъртта си, са взети предвид във възможно най-голям брой държави членки.

Държавите членки трябва да забранят рекламите за търсене или наличност на човешки органи, ако това се прави с цел финансово облагодетелстване. Страните от ЕС могат да сключват споразумения с европейски организации за обмен на органи, както и да им делегират извършването на дейности, свързани с обмяната на органи.

Ключова стъпка, според новото законодателство, е определянето на компетентен орган във всяка държава членка, който да отговаря за качеството и безопасността на човешките органи, предназначени за трансплантация. Този орган трябва да определи правилата за всички етапи в процеса - от даряването до трансплантацията или унищожаването на органите. Държавите членки могат да запазят или да въведат по-строги правила, отколкото предвидените в директивата.

Текстът на директивата определя също така минималната информация, която по правило трябва да бъде събирана за всяко даряване на орган, като са възможни изключения при "неотложни ситуации с опасност за живота", когато "очакваните ползи за реципиента надвишават рисковете, свързани с непълните данни".

Държавите членки ще разполагат с две години след влизането в сила на директивата за нейното въвеждане в националното законодателство.

Според евродепутатите наличието на координатор за донорството на трансплантанти във всяка болница, както и обмяната на информация и добри практики, ще помогнат на страните с ниска наличност на органи за трансплантация да я повишат.

В момента има големи различия в равнищата на даряване на органи от починали лица, което варира от 34.2 донори на 1 млн. души население в Испания до 1.1 донор на 1 млн. души население в България.

Споделяне

Още от Европа

Какво очаквате да свърши служебното правителство?