ЕП призова за повече действие в борбата с трафика на деца

ЕП призова за повече действие в борбата с трафика на деца

Европейският парламент призова за повече действие за борба с трафика на деца и принудените бракове, като припомни решаващия принос на децата в борбата с изменението на околната среда. След 30-годишнината от Конвенцията на ООН за правата на детето на 20 ноември, ЕП прие резолюция с оценка на много от предизвикателствата, пред които са изправени днес децата и младежите.

Текстът беше приет с 495 гласа "за", 58 "против" и 87 въздържали се, се посочва в съобщение на ЕП. Евродепутатите осъждат всички форми на насилие срещу деца, включително принудителни бракове, генитално осакатяване на жени, трафика и психологическото насилие. ЕП призовава всички държави от ЕС да разработят нова стратегия за премахване на сексуалното насилие и малтретирането на децата. Евродепутатите призовават държавите от ЕС да въведат законодателни наказания за боя на деца.

В резолюцията се съдържа призив за пълното прилагане на общата европейска система за убежище, за да се подобрят условията за всички деца мигранти. Висшият интерес на детето трябва да бъде водещ при вземането на решения, свързани с миграцията, заявява ЕП. Защитата на детето, а не миграционните политики, трябва да бъде водеща за справяне с положението на непридружените деца, се посочва в резолюцията.

Все още деца се раждат без гражданство, включително в ЕС, затова евродепутатите призовават държавите в Общността да намерят решение. ЕП откроява децата с увреждания, децата мигранти, децата с родители ЛГБТИ, или с лишени от свобода родители и децата на т. нар. "чуждестранни бойци", като несъразмерно са изложени на дискриминация по различни причини.

За децата на "чуждестранни бойци" в Североизточна Сирия резолюцията призовава всички страни на ЕС да ги приемат обратно, като вземат предвид тяхното семейно положение. ЕП призовава всички страни в ЕС да осигурят правото на всички деца на приобщаващо образование, включително на достъп до съобразена с възрастта информация за половете и сексуалността.

В резолюцията се отбелязва значителното влияние, което оказват децата върху политическия дневен ред, както се вижда от неотдавнашната мобилизация за борба с измененията в околната среда, водена от младите хора. ЕП призовава държавите, които все още не са ратифицирали конвенцията за правата на детето и допълнителните протоколи, да направят това незабавно.

Споделяне

Още от Европа