ЕП загрижен за липсата на прозрачност за собствеността на медиите в Европа

С голямо мнозинство Европейският парламент прие доклада на евродепутата Ренате Вебер (АЛДЕ, Румъния) за свободата на медиите в ЕС, предаде БТА от Страсбург.

В доклада се изразява загриженост от липсата на прозрачност за собствеността на медиите в Европа. ЕП призовава държавите от ЕС да зачитат, осигурят, защитават и насърчават правото на свобода на изразяване и на информация, както и свободата и многообразието на медиите, да се въздържат от упражняване на влияние и да разработят механизми срещу заплахите за свободата на медиите, "като например опитите за неправомерно и политическо влияние и налагане на партиен контрол и цензура върху медиите".

Евродепутатите призовават властите да осигурят правно обвързващи процедури и механизми за подбор и назначаване на ръководители на обществените медии, управителни съвети, медийни съвети и регулаторни органи. Препоръчва се тези процедури да бъдат прозрачни и основани на заслуги и безспорен опит, на професионализъм, почтеност и независимост на кандидатите, "вместо политически или партийни критерии, основани на користна система, свързана с резултатите от изборите, или зависещи от волята на властимащите".

ЕП призовава европейските власти да осигурят на културните общности достъп до медии на собствения им език, както и да не вземат политически решения, които да отнемат този достъп. В доклада е подчертана необходимостта да бъде осигурена професионалната независимост на националните новинарски агенции, както и да се избягва създаването на монополи в новинарския сектор.

Държавите от ЕС могат да финансират публичното радио- и телевизионно разпространение, само и доколкото това е условие за изпълнение на мисията на обществена услуга и без да се засягат търговските условия и конкуренцията в ЕС, е записано в документа. ЕП подчертава значението на целесъобразното, пропорционално и устойчиво финансиране на обществените медии, за да се осигури политическата и икономическата им независимост.

Обществените медии следва да получават стабилно, устойчиво, подходящо и предвидимо финансиране, се казва в доклада.

ЕП подчертава, че не трябва да се злоупотребява с мерките за регулиране на достъпа на медиите до пазара чрез лицензиране на излъчването и разрешителни процедури, правила за защита на държавната, националната или военната сигурност и обществения ред, и правилата за защита на морала и на децата, за да бъдат налагани "политически или партиен контрол", или цензура върху медиите.

Докладът призовава държавите да се намесват там, където съществува прекомерна концентрация на медии и където медийният плурализъм, независимост и свобода, са застрашени. ЕП призовава Европейската комисия да предложи конкретни мерки срещу прекомерната медийна концентрация.

Евродепутатите приканват държавите от ЕС да гарантират правно принципа на пълна защита на поверителността на източниците на информация. ЕП призовава журналистите да бъдат защитавани от натиск, сплашване, тормоз, заплахи и насилие, тъй като разследващите журналисти често са застрашавани и физически нападани, като дори се правят опити да бъде отнет животът им в резултат от тяхната дейност.

ЕП призовава държавите от ЕС да приемат законодателство, което да не допуска внедряването в редакциите на служители от разузнавателните служби, защото подобни практики сериозно застрашават свободата на изразяване и позволяват редакциите да бъдат наблюдавани, с което се създава атмосфера на недоверие, възпрепятства се събирането на информация и се застрашава поверителността на източниците. Подобна практика е опит за дезинформиране и манипулация на обществото, като вреди и на доверието в медиите, се посочва в доклада.

Евродепутатите призовават всички държави от ЕС, в които клеветата е криминално престъпление, да я декриминализират възможно най-скоро. ЕП намира за неотложно извършването на годишно наблюдение на свободата и плурализма на медиите във всички държави от ЕС.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа