Ерата на газовите танкери вещае беди за Русия

Очакваният драматичен ръст в доставките на втечнен газ ще доведе до революция на енергийния пазар

Ерата на газовите танкери вещае беди за Русия

Нуждите на света от енергоносители ще се повишат през следващите 20 години с 37%, като търсенето на природен газ ще е по-голямо от това на петрол и въглища, според най-новата прогноза на "BP Energy Outlook 2035".

Въпреки тази перспектива, повод за ликуване в московската щаб квартира на "Газпром" няма, пише германският в. "Ди Велт". Причината е, че според прогнозите в доклада, "руската тръбопроводна мрежа постепенно ще изгуби своето значение в качеството си на средство за пренос на газ". Вместо това суровината ще се транспортира все повече с танкери за втечнен газ, които ще произведат революция на световния енергиен пазар и ще оставят Русия сред губещите.

Като цяло, към 2035 г. делът на природния газ в баланса на световната икономика ще съставлява 26-28%. Преобладаващата част от увеличените търгувани обеми ще се осъществява чрез терминали за втечнен газ, а не по тръби.

Производството на втечнен газ ще отбележи драматичен ръст още през това десетилетие, като доставките ще нарастват с 8% годишно до 2020 г. Това означава, че до 2035 г. втечненият газ ще измести газопроводите като доминиращо средство за доставки на газ, се казва в доклада.

Дори и в момента в много арабски държави, например в Катар, са изградени огромни терминали, с мащабите на заводи, които втечняват природен газ и го подготвят за по-нататъшно транспортиране по море.

В Европа вече също са изградени редица морски терминали за прием на втечнен газ.

Смяната на най-важното средство за доставка на газ ще има дългосрочни последствия за цената на газа и позиционирането на класическите доставчици на природен газ, каквато е Русия.

Нарастващата търговия с втечнен газ ще има и други ефекти върху пазарите. Може да се очаква, че ще доведе до по-свързани и интегрирани газови пазари и цени по целия свят. И вероятно ще осигури значително по-голяма диверсификация на източниците на доставки в райони като Европа и Китай, се казва в доклада.

Досега петролно-газовият бизнес е силно политизиран, отбелязва "Ди Велт". В частност, Русия винаги се е опитвала да получи максимален контрол над газопроводите в източноевропейски страни като Беларус и Украйна, поради което те бяха принудени да се съобразяват с условията ѝ.

В навлизането на газовите супертанкери старите правила на газовия бизнес ще останат в миналото, заключава германското издание.

В прогнозата на "BP Energy Outlook 2035" се посочва, че в периода 2013-2035 глобалното търсене на енергоносители ще се увеличава предимно заради икономическата експанзия в Азия и по-специално в Китай и Индия.

Търсенето на природен газ ще нараства с около 1.9% на година.

Половината от това засилено търсене ще бъде осигурено от повишеното производство на конвенционален газ, основно в Русия и Близкия Изток, докато другата половина ще бъде задоволявана от шистов газ.

Северна Америка, която в момента е почти единственият световен доставчик на шистов газ, към 2035 г. ще осигурява около 75% от тези доставки.

Към 2020 г. азиатско-техоокеанският район ще изпревари Европа като най-голям нетен вносител на газ.

При увеличаващо се търсене и производство на шистов газ, в следващите няколко години Северна Америка ще се превърне от нетен вносител в нетен износител на газ.

Споделяне

Още по темата

Още от Анализи и Коментари