ЕРП-ата ще бъдат задължени да влагат в енергийна ефективност

ЕРП-ата ще бъдат  задължени да влагат в енергийна ефективност
Търсят се възможности електроразпределителните дружества (ЕРП) да бъдат задължени да допринасят за енергийната ефективност, съобщи председателят на Агенцията за енергийна ефективност Таско Ерменков на пресконференция в понеделник. Това ще стане законодателно, чрез въвеждането в България на изискванията на европейската директива за енергийна ефективност, приета през април 2006 г.

Евродокументът предвижда два варианта за увеличаването на енергийната ефективност с 9 процента в следващите девет години. За България това означава свиване на потреблението със 7472 гигаватчаса електроенергия или икономия на 643 млн. тона условно гориво.

Единият вариант за икономията е като се принудят електроразпределителните дружества, доставчиците и търговците на ток за инвестират в мерки за намаляване на енергопотреблението. Това включва подобряване на преносната мрежа и смяна на уредите за отчитане с по-прецизни електромери. Предвижда се дори потребителите веднъж годишно да получават сравнителна справка за изразходваните през годината киловати спрямо консумацията за предходния период.

Другата възможност е ЕРП-ата да отчисляват приходи от цената на продаваната си електроенергия във фондове за енергийна ефективност, посочи Ерменков. По думите му тези пари няма да са разход, а възвращаема инвестиция. Евродирективата предвижда до средствата от такива фондове да имат достъп фирми изпълнителки на мерки за повишаване на енергийната ефективност, независими енергийни съветници, самите ЕРП-та, операторите и фирмите за търговия с електричество. Държавите-членки могат да решат да дадат възможност за използване на тези фондове и от крайните потребители. Предвижда се събраните средства да се предоставят безвъзмездно по проекти за енергийна ефективност, за заеми или с тях да се гарантират енергоефективни проекти.

Предвижда се още бизнесът да получава бели сертификати, които ще се издават за икономия на вредни емисии от мерки за енергийна ефективност, допълни Ерменков.

Точните начини за подобряването на енергийната ефективност ще бъдат разписани в тригодишен план за действие, който трябва да бъде представен на Брюксел до юни 2007 г., допълни зам.-министърът на икономиката и енергетиката Валентин Иванов. Той уточни, че в евродирективата за енергийна ефективност не са предвидени санкции за фирмите, които не изпълняват изискванията за пестене на енергия, но ако България не изпълни изискванията за намаляване на потреблението на енергия, тя ще бъде санкционирана от ЕК.

Възможно е с оглед въвеждането на мерките от дружествата с енергийния сектор, да се предвиди данъчна пауза за фирмите, които изпълняват подобни планове.

Председателят на Черноморският регионален енергийен център Люлин Радулов каза, че засега най-големият инвеститорски интерес е насочен към изграждането на малки водноелектрически централи, както и към ветровите централи, за което вече има заявки за над няколкостотин мегавата в Североизточна България, в района на Добруджа край Черно море. Според него след няколко години се очаква и в България да има малки генератори от порядъка на няколко киловата, които да използват водород или газ за комбинирано производство на топлина и електроенергия.

Споделяне

Още от Бизнес