ЕРП-тата отново обвинени в нереално висок наем на стълбовете им

ЕРП-тата отново обвинени в нереално висок наем на стълбовете им

За втори път трите електроразпределителни предприятия ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про" са обвинени от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), че злоупотребявали с господстващото си положение като са определяли нереално високи цени за ползване на техните стълбове за изграждане на кабелни мрежи за разпространение на телевизия, интернет и телефония от други оператори. В същото време разходите за поддръжката на тези стълбове е включена в цената на тока и така дружествата са печелели допълнителни приходи.

Същите твърдения антимонополният орган отправи към "ЧЕЗ Разпределение България“ АД, "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и "Енерго-Про Мрежи“ АД през май 2014 г., но отложи крайното си решение по казуса заради допълнително разследване на случаите.

Още тогава трите дружества отхвърлиха обвиненията.

От ЧЕЗ отрекоха да са злоупотребявали с цените за наем на стълбовете си и обясниха, че тарифите са били определени "икономически обосновано и законосъобразно, на пазарен принцип при отчитане на всички допълнителни разходи, свързани с това, и от лицензиран оценител".

От ЕВН заявиха, че ползването на част от мрежата им от други субекти за техни бизнес цели не може да става безвъзмездно, а прилаганите от компанията цени за стълбовете включват разходите ѝ за поставяне и безопасно съхраняване на кабелните електронно-съобщителни мрежи.

"Енерго-Про" също изказа несъгласие с констатациите на антитръстовата комисия и дори посочи, че "в редица случаи съоръженията се използват от кабелни оператори нерегламентирано и несъгласувано, с което се нарушава собствеността на мрежовото дружество и се създава риск от възникване на инциденти".

КЗК обаче продължава да смята, че компаниите са се възползвали от това, че желаещите да ползват стълбовете им за свои цели нямат друг избор и са злоупотребявали като са определяли нереално високи тарифи за наемането им.

Според комисията тарифите за ползването на стълбовете са определяни, без да се отчитат факторите, които влияят върху размера им. 

"Видно от представените обосновки на цената ЕРП отчитат едни и същи разходи в разходната част и на лицензионната, и на допълнителната дейност по отдаване под наем на стълбовната електроразпределителна мрежа. Включването на разходи в цената на услугата, които са част от лицензионната дейност, необосновано натоварва наемната цена с добавена стойност и естествено води до нейното увеличение", посочват от КЗК. Нейните експерти смятат, че така цените са необосновано високи и се явяват вид експлоатация на електронносъобщителните оператори и техните клиенти.

И второто определение по казуса не подлежи на обжалване, но засегнатите компании ще имат едномесечен срок да представят писмени възражения по предявените твърдения.

Чак след това комисията ще реши как да санкционира нарушителите.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес