ЕС да промени регулациите си за бежанците, предлага ООН

Новите правила на ЕС могат да претоварят системите за предоставяне на убежище в новите страни - членки, предупреди снощи върховният комисар на ООН за бежанците.

Пред министрите на вътрешните работи и правосъдието на страните от ЕС Рууд Люберс каза, че желае да види по-централизиран подход, при който ще се сподели бремето по приемането на бежанци, предаде Би Би Си.

Сред 10-те страни, които ще се присъединят към ЕС на 1 май, има гранични държави, използвани за входни пунктове от търсещите убежище.

Съгласно въведените миналата година правила на ЕС, искането на убежище трябва да бъде направено в първата страна, в която пристигне бежанецът.

Пред министрите от ЕС Руут Люберс изложи няколко предложения:

- Създаване на приемни центрове на ЕС, където исканията на определени категории хора, търсещи убежище, да могат да се обработват от екипи от опитни интервюиращи и преводачи, събрани от целия ЕС;

- Създаване на система, чрез която тези, за които се установи, че са бежанци от избраните категории, се разпределят в целия ЕС, вместо те да се оставят в голям брой само в няколко държави;

 

- Създаване на колективна система на ЕС за своевременно връщане на онези лица, търсещи убежище, за които се прецени, че не са бежанци или че не се нуждаят от други форми на международна закрила. Тази система да се основава на споразуменията за реадмисия, постигнати от ЕС като цяло и от страните на произход;

- Създаване на Агенция по убежището на ЕС и по-късно на Управление за преразглеждане на убежището, които да управляват новите системи за регистрация и обработка, да намалят бремето на отделните държави и да гарантират, че отговорността за признатите бежанци се поема справедливо от всички страни членки на ЕС.

Някои от министрите повдигнаха въпроса как ще бъде финансиран предлагания от ООН план.

Люберс, подчерта, че Върховният комисариат на ООН предлага една прогресивна стъпка към централизиране на обработката на определени категории търсещи убежище, вместо цялата процедура за определяне на бежанския статут да остава на национално равнище.

"Ако не сме внимателни, рискуваме да пренатоварим неустойчивите и недостатъчно финансирани системи за предоставяне на убежище в новите страни -членки на ЕС, каза Люберс преди срещата.

Ако това се случи, по думите му, новото хармонизирано европейско законодателство може да създаде серия от нови проблеми.

Новите страни - членки на ЕС са Кипър, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Словения.

"Какво ще се случи, ако хиляди нови търсещи убежище бъдат изпратени от вътрешността на ЕС обратно към тези държави?", запита Люберс.

Преди срещата германският министър Ото Шили каза, че е обезпокоен за финансирането на плана.

"Не може ...да се ползват само предимствата, като очаквате разходите да бъдат платени от останалите в Съюза", каза той и уточни, че Германия не желае да увеличи финансовото си участие.

Ирландският министър на правосъдието Мишел Макдоъл, чиято страна в момента е ротационен председател на ЕС, каза, че трябва да се търси общ подход към търсещите убежище.

Тя предупреди, че ако ЕС не успее да направи това, ще даде шанс на крайнодесни и расистки политици.

Около 75% от бежанците в света и търсещите убежище живеят в развиващи се страни, но онези, които кандидатстват за убежище в страните от ЕС, намаляха значително, посочва Би Би Си.

Споделяне

Още от Свят