ЕС дава 1 милиард евро за публично-частни партньорства в иновациите

Партньорства в областта на научните изследвания между ЕС, частния сектор и държавите от Общността представиха първите си покани за привличане на проекти и партньори по програмата за научноизследователска дейност и иновации "Хоризонт 2020", чийто бюджет е 80 млрд. евро. Осигурените в първия кръг на финансиране 1,13 млрд. евро обществени средства, които ще бъдат допълнени с подобна сума от частните партньори, ще бъдат насочени към проекти за подобряване качеството на живота и постигане на по-конкурентоспособна европейска промишленост на световния пазар, съобщи ЕК в сряда.

Темите включват нови методи за лечение на диабет и очни заболявания, както и въвеждане на десетки задвижвани с водород пътни превозни средства и станции за зареждане.

Председателят на Европейската комисия Жозе Барозу заяви: "За да се справим с огромните предизвикателства пред нас ни е нужно обединение на най-блестящите умове от академичните среди, бизнеса, включително малките и средните предприятия, научно-изследователските институти и другите организации. Публично-частните партньорства са всъщност това - обединяване на силите за постигане на по-качествен живот за европейските
граждани, създаване на работни места и повишаване на конкурентоспособността ни".

Отправянето на първите покани настъпва почти една година, след като ЕК представи предложения за създаването на седем публично-частни партньорства и три партньорства в рамките на обществения сектор в областта на иновациите. С бюджет от над 22 млрд. евро, тяхната сфера на дейност ще бъдат ключови области като лекарствата, превозите, електрониката и биоикономиката.

Споделяне

Още от Европа

Колко дълъг ще е животът на новото Народно събрание?