ЕС дава България за лош пример пред кандидат-членките

ЕС дава България за лош пример пред кандидат-членките

България и Румъния все още не представят достатъчно конкретни резултати от борбата с корупцията и организираната престъпност, се казва в годишния доклад на Европейската комисия за готовността за разширяване на ЕС, цитиран от АФП.

Документът трябва да бъде представен официално във вторник. В основата си докладът е посветен на страните, които са в процедура по кандидатстване за членство в съюза – Турция, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Албания и Албания. Според публикуваната досега информация, от Брюксел са подготвили силно критичен доклад за тези седем държави. Една от основните причини за това е, че почти всяка от тях страда от високо равнище на корупция и недостатъчна независимост на съдебните институции от държавата.

В този контекст се дава и примерът с България и Румъния, които не успяват да постигнат достатъчни резултати по глава 24 “Правосъдие и вътрешен ред”.

"Въпреки че бе направено много, необходими са още конкретни резултати, особено в областта на борбата с корупцията и организираната престъпност", се казва за София и Букурещ в общата част на проектодокумента.

Тонът е леко смекчен от оценката, че от момента на присъединяването си двете страни бележат напредък в реформирането на съдебната система и борбата с корупцията, а в България и в борбата с организираната престъпност.

Подобен маниер на критики към София бе възприет от ЕК и в последния мониторингов доклад през юни. Според източници от Брюксел, цитирани от портал “Европа”, "лошият пример" на България и Румъния се споменава в "назидателен контекст" за страните, кандидатстващи за членство. Целта е да се охлади ентусиазмът в тези държави за скорошно и лесно присъединяване към общността и същевременно да успокои общественото мнение в "старите" страни-членки, които традиционно имат резерви към прекомерното разширяване на ЕС.
Изводът от проектодоклада е, че ЕС няма да приема нови членове в близките години. Брюксел не разглежда нито една от постсъветските държави, включително Украйна, като реален кандидат за влизане в ЕС в обозримо бъдеще, пише АФП.

Според доклада на Брюксел в най-добрия случай балканските страни и Турция могат да се надяват на присъединяване в "средносрочна и далечна перспектива".

Босна и Херцеговина се критикува за възпрепятствани от властите реформи, Белград за недостатъчното сътрудничество с трибунала в Хага, Турция - за свободата на печата и на словото, като ѝ се препоръчва да създаде ефективен граждански контрол над въоръжените сили и гарантиране правата на немюсюлманските религиозни малцинства.

Споделяне

Още от България