ЕС инвестира 105 млрд. в "зелена" икономика

ЕС инвестира 105 млрд. в "зелена" икономика

Европейската комисия е готова да прояви гъвкавост и да разреши на страните-членки да правят промени в отделните проекти или да прехвърлят средства от един проект в друг в рамките на дела им от Кохезионния фонд на съюза, определен за мерки в подкрепа на околната среда.

Това стана ясно в понеделник, когато комисарят по регионалната политика Данута Хюбнер обяви, че по линия на фонда до 2013 година ЕС ще инвестира 105 милиарда евро в "зелена" икономика.

"Подкрепата за "зелена" икономика и опазването на околната среда вървят ръка за ръка в кохезионната политика на Европейския съюз, чиято крайна цел е да осигури устойчив икономически растеж, по-голяма трудова заетост и засилена конкурентност. Това е особено важно в сегашните кризисни времена. Тези инвестиции са особено необходими в дългосрочен план за съживяване както на икономиката на Европейския съюз като цяло, така и на икономиките в неговите региони", заяви Данута Хюбнер.

Тези 105 милиарда евро представляват над 30 на сто от бюджета за изпълнение на кохезионната политика на съюза през периода 2007-2013. Разпределението на средствата по страни и по отделни пера, всъщност, е отдавна известно. Новото е, че, ако по думите на еврокомисаря правителствата на страните-членки се обърнат официално към ЕК, някои от проектите и размерът на финансирането им може да бъдат преразгледани. Възможно е да има промяна както в отделни проекти, така и прехвърляне на средства за изпълнение от един проект в друг, стига да не се подменя голямата цел - опазване на околната среда и едновременно увеличаване на трудовата заетост.

Обща сумата за "зелени проекти" в ЕС е три пъти по-голяма от сумата, разпределена за периода 2000-2006 г. Голяма част от средствата - 54 млрд. евро - е предвидена в помощ на страните-членки за съобразяване с изискванията на европейското екологично законодателство. Подобряването на управлението на водния цикъл и отпадъците е на стойност 28 млрд. евро.

Над 40 % от европарите за кохезионна политика за България и Румъния, съответно 42% и 45 на сто от средствата, ще бъдат изразходвани за подкрепа на "зелената" икономика.

За България са отделени 2.822 млрд. евро. Най-голяма част от тях са за водния цикъл – близо 935 млн.евро, за железопътния транспорт - 464 млн. евро, и проекти за управление на отпадъците – над 300 млн. евро. За "Енергийна ефективност, ко-генерации и енергиен мениджмънт" са предвидени 125.6 милиона евро, за интегрирани проекти за възраждане на градските и селски райони – 150.2 млн евро, за чист градски транспорт – 68 млн евро.

За пряка защита на природата и за увеличаване на биоразнообразието ще бъдат отпуснати близо 99 млн евро, за развитие на енергетика от възобновяеми източници – 66.5 млн евро, а за екоиновации в малки и средни предприятия – 23 млн евро.

Втората по-големина сума е посочена в графата "Други" – повече от 590 милиона лева.

"Радвам се, че все повече хора в Европейския съюз съзнават, че отпускането на повече средства за "зелена" икономика е важно. Защото развитието на такава икономика означава не само опазване на околната среда, а и създаване на нови работни места и повишаване на качеството на самия живот, заяви еврокомисарят Данута Хюбнер.

Споделяне

Още от Европа