ЕС отделя 54 млрд. евро за научни изследвания

За следващите седем години Европейският съюз отпуска близо 54 млрд. евро за научни изследвания по Седма рамкова програма, заяви в сряда пред журналисти образователният министър Даниел Вълчев по време на разяснителна конференция по програмата.

Седмата рамкова програма започна от началото на тази година и ще продължи до 2013 година. Тя е част от инициативата на Евросъюза за стимулиране на развитието на науката на Стария континент, който все още изостава от САЩ и Япония в тази област.

Със свой проект може да участва всеки университет, компания, център за изследвания, организация или физическо лице. Подробна информация за условия за кандидатстването и самата програма може да намерите на интернет адрес: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html.

Вълчев припомни, че у нас за научни изследвания се отделят едва 0.5% от БВП, докато в 15 от страните членки в ЕС финансирането стига до 2% от БВП.

Според Вълчев проблемът се дължи и на факта, че парите се дават на много повече организации и университети, отколкото в действителност правят наука. Друг недостатък е, че една четвърт от средствата се предоставят след като научните колективи са разработили конкретен проект.

По думите на проф. Камен Веселинов, ректор на Техническия университет, у нас парите за наука не са чак толкова малко, колкото се представят. Проблемът е, че отделяните 2% в чужбина идват основно от бизнеса и икономиката, а у нас не е така.

Грешка е, че научните работници не се съобразят с търсенето на пазара и от страна на бизнеса. Вместо това те правят разработки, които след това в България няма кой да купи. Според Веселинов по-голямото финансиране може да се намери именно ако се прави “ниска” наука, ориентирана към практиката.

Вълчев раздаде и специални награди на българските участници, разработили най-много проекти по предишната Шеста рамкова програма. По нея българско участие е имало в 270 проекта, които са спечелили общо 32 млн. евро.

Награда за най-много успешни проекти  – 22 на стойност 2 млн. евро взе Софийският университет. Техническият университет бе отличен за това, че е спечелил най-много средства - 3 млн. евро за 20 проекта.

Пловдивският университет "Пайсий Хилендарски" бе обявен за най-активният университет извън столицата, участвал в програмата със седем проекта.

Споделяне

Още от България