ЕС откри регистър за случаите, свързани с тероризъм

ЕС откри регистър за случаите, свързани с тероризъм

Службата на ЕС за правно сътрудничество (Евроюст) съобщи, че открива регистър в областта на борбата с тероризма. Целта е подсилване на отговора на правораздавателните власти в държавите от ЕС срещу терористичните заплахи и подобряване на сигурността на гражданите, се посочва в съобщението.

Регистърът включва правна информация за установяване на връзки в съдебните производства срещу заподозрени в терористични престъпления. Данните се управляват от Евроюст в Хага денонощно и служат в подкрепа на националните съдебни власти. Очаква се прокурорите да съгласуват по-точно и да установяват заподозрените, разследвани по случаи с възможни трансгранични последици.

След терористичните удари в Париж през ноември 2015 г. незабавно бяха отчетени трансгранични връзки между заподозрените. Франция, Германия, Испания, Белгия, Италия, Люксембург и Холандия решиха да създадат регистър в Евроюст, в който да се събират данни за терористичните дейности и мрежи, и да се установят нуждите от съгласуваност.

Регистърът бе създаден с решение на съвета на ЕС. Международните и многостранните измерения на борбата с тероризма и на важността от споделянето на данни се очертаха от растящия брой съдебни производства - 580 през миналата година. Всички държави от ЕС могат да използват регистъра и са призовани да нанасят данни за заподозрени. Разработени са общи изисквания за тези данни, за да има съответствие с всички съществуващи правила за защита на данните.

В съобщението се отбелязва, че регистърът съдържа данни не само за заплахи от джихадисти, но и от крайни десни и леви политически групи в Европа. Той съдържа данни от съдебните производства и няма да се припокрива с оценките на престъпността, изготвяни от Европол.

Споделяне

Още от Европа