ЕС отпуска 100 млн. евро за старт на бизнес на загубили работата си хора

Европейският парламент (ЕП) подкрепи във вторник законодателни мерки, които да улеснят достъпа до кредит за започване на собствен бизнес на хора, които са загубили или рискуват да загубят работата си, съобщиха от институцията.

Чрез европейския механизъм за микрофинансиране "Прогрес" ще се предоставят микрокредити (до 25 000 евро) на хора, които нямат средства за старт или разрастване на малък бизнес (до десет наети работници и годишен оборот до 2 млн. евро) и срещат затруднения да получат кредити от банките на традиционния кредитен пазар.

За целта ЕП одобри отпускането на 100 милиона евро за финансиране на механизма за следващите четири години.

За да се гарантира, че механизмът може да стартира в началото на 2010 г., ЕП реши да бъдат отпуснати 25 милиона евро от бюджета на ЕС за 2010 г., който ще бъде окончателно приет на 17 декември.

Отпуснатите от ЕП средства ще се управляват от Европейската инвестиционна банка и от Европейския инвестиционен фонд.

В страните членки на ЕС гражданите, отговарящи на условията за получаване на кредит от механизма, ще могат да кандидатстват пред обществени и частни структури, които се занимават с микрофинансиране.

Споделяне

Още от Бизнес