ЕС отпусна 850 хил. евро за модернизацията на газовата ни мрежа

ЕС отпусна 850 хил. евро за модернизацията на газовата ни мрежа

Българският държавен газов оператор "Булгартрансгаз" ще получи 850 хил. евро за разработване на проучване на необходимата "рехабилитация, модернизация и разширяване на българската газопреносна система", решиха страните членки на Европейския съюз, които във вторник ободриха инвестиции за 217 млн. евро за 15 ключови трансгранични европейски енергийни проекти.

Избраните проекти ще се финансират по Механизма "Свързана Европа", чийто общ бюджет е 5.35 млрд. евро. Те трябва да доведат до увеличаване на енергийната сигурност и намаляване на изолацията на страните членки от европейската енергийна мрежа като в същото време допринесат за конкуренцията на европейския енергиен пазар и интеграцията на възобновяемите енергийни източници към електрическата мрежа, посочват от Брюксел.

Почти цялото финансиране отива за девет газови проекта, които ще получат 207 млн евро, шест електроенергийни проекта ще вземат 10 млн. евро.

От газовото финансиране 180 млн. ще получи румънският оператор "Трансгаз" за развитие на румънската газопреносна мрежа като част от реализацията на газопровод от България до Австрия през Румъния и Унгария. Този интерконектор ще е важен за развитието на европейски газов пазар, защото ще позволи на газ от Каспийския регион и други потенциални източници, включително втечнен природен газ, да достига до Централна Европа, посочват от Европейската комисия.

Проучването за модернизацията на българската газова мрежа ще се прави в контекста на подобряването на възможностите за доставка на газ в региона.

От "Булгартрансгаз" допълниха, че сред включените дейности по проекта са модернизация и рехабилитация на компресорни станции у нас, инспекции на състоянието на газопроводите на българска територия, както и ремонт на определени участъци при констатирана необходимост. Със средствата ще бъде извършено разширяване и модернизация на съществуващата газопреносна мрежа в България. Предвижда се да бъдат внедрени и системи за оптимизиране на процеса на управление на техническото състояние на мрежата.

Ще е извършат прединвестиционни дейности за рехабилитация на северния полупръстен от газопреносната мрежа. Подготвителни дейности за модернизация на три компресорни станции с използване на нискоемисионни турбинни компресорни агрегати също са включени в проекта за модернизация на мрежата.

След цялостното завършване на проекта ще бъдат налице технически възможности за пренос на допълнителни количества природен газ през територията на страната, във връзка с планираните нови входни и изходни точки и възможности за разнообразяване на посоките за пренос, в зависимост от пазарния интерес, посочиха от газовия оператор.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес