ЕС отстъпи под натиска на САЩ за Международния наказателен съд

На 30 септември, понеделник, под натиска на Съединените щати, Европейският съюз отстъпи. Пътят към сключването на евентуални двустранни споразумения с Вашингтон, позволяващи условен имунитет на американски дипломати и войници пред Международния наказателен съд (МНС), вече е отворен. На заседанието си в Брюксел министрите на външните работи на страните от Европейския съюз запазиха единна фасада, за да позволят на Великобритания и Италия да подпишат подобни споразумения. Но Съединените щати не получиха пълно удоволетворение, тъй като министрите отхвърлиха искането им тези споразумения да покриват всички американски граждани, без разграничения и условия. За разлика от ЕС, който е един от основните подръжници на МНС, Вашингтон е решителен негов противник. Министърът на външните работи на Дания, която в момента председателствува ЕС, заяви пред пресата, че общата позиция на 15-те страни не е "отстъпление и не накърнява духа на МНС".

"Сключването на подобни договори със Съединените щати - според тяхната сегашна форма - ще противоречи на задълженията на страните, членки на МНС (...) и ще е несъвместимо с други международни споразумения", в които страните участват, заявиха министрите в техните заключения. Тази позиция ще позволи да "се запази единството на 15-те без да се наруши статута на Съда и да се накърнят неговите цели", каза от своя страна френският министър на външните работи Доминик де Вилепен.

"Тези ръководни принципи ще позволят да се вземат предвид възможно най-пълно американските опасения". Одобреният от европейските министри текст, фиксира цяла серия от ограничителни "червени линии", които не трябва да бъдат престъпвани в случай, че някоя страна сключи двустранен договор със Съединените щати. Евентуалният имунитет ще покрива "само лицата, които имат дипломатически статут" или лицата, които са изпратени от собствената им страна и се намират на чужда територия, например войници, участващи в мироопазващи операции.

Европейският съюз отхвърли обаче принципната възможност да има ненаказуемост. Всяко споразумение със Съединените щати или която и да е друга държава ще трябва да предвижда, че всеки извършител на престъпление, което влиза в правомощията на МНС, ще бъде обект на "адекватно действие на националните съдебни институции". Европейският съюз изключи също така възможността, в случай на споразумение между Щатите и някоя от страните членки на ЕС, гражданите на тези европейските страни да могат да ползват реципрочен имунитет като този, предоставен на американците.

Още от средата на август Съединените щати оказваха натиск над европейските държави да сключат подобни двустранни споразумения, гарантиращи имунитет на всички американски граждани и до края на септември евроминистрите трябваше да излязат с решение за обща политика. Тяхната обща позиция обаче беше веднага критикувана от организациите за защита на човешките права.

От своя страна Америка се ограничи в понедлник само с това да каже, че за момента "изследва" решението на ЕС. "Ние току-що получихме докладите от дискусиите и не можем да дадем окончателно мнение. Ще ги разгледаме по-отблизо и най-вероятно ще ги обсъждаме по-подробно със страните членки на ЕС", заяви говорителят на държавния департамент Ричард Баучър. Той добави още, че през последните дни това е било тема на няколко телефонни разговора между държавния секретар Колин Пауел и министрите на външните работи на страните от ЕС.

Споделяне

Още от Европа

Защо се стигна до хаоса с ваксинирането срещу Covid?