ЕС постигна предварително споразумение за бюджета за отбрана до 2027 година

ЕС постигна предварително споразумение за бюджета за отбрана до 2027 година

Институциите на ЕС постигнаха частично политическо споразумение по Европейския фонд за отбрана, който ще допринесе за стратегическата самостоятелност на Общността, съобщи Европейската комисия.

Постигнатото споразуминие засяга възможността фондът да предоставя подкрепа за промишлената разработка - от научните изследвания, разработката на прототипи, до сертифицирането на изделия за отбраната. Фондът ще подкрепя безвъзмездно проекти за съвместни изследвания. Научните изследвания и проектирането ще могат да получават финансиране до 100 процента. Бюджетът на ЕС ще съфинансира разходите за разработване на прототипи с до 20 на сто. Изпитанията, окачествяването и сертифицирането ще имат бюджетна подкрепа до 80 на сто.

Фондът ще подкрепя проекти на дружества от различни държави от ЕС. Ако отговарят на условията за допустимост, проектите ще подлежат на допълнително финансиране от 10 процента. Проектите ще бъдат определяни в съответствие с отбранителните цели, договорени от държавите в ЕС в рамките на общата външна политика и политиката на сигурността. Регионалните и международните приоритети, например в рамките на НАТО, може също да се вземат предвид, се посочва в съобщението.

Само съвместни проекти с участието на най-малко три отговарящи на условията участници от поне три държави от ЕС или асоциирани държави, ще могат да ползват тези възможности. Най-малко четири и най-много осем на сто от бюджета ще бъдат заделени за укрепване на водещото място на ЕС в технологиите в дългосрочен план и самостоятелността в областта на отбраната.

Само участници, установени в ЕС или в асоциирани държави, върху които освен това не упражняват контрол чужди държави или правни субекти от чужди държави, отговарят на условията за финансиране. Дъщерни фирми в ЕС на дружества от чужди държави ще могат по изключение да бъдат допускани до финансиране при определени условия, така че да не да бъдат застрашени интересите на ЕС в областта на сигурността и отбраната.

Субекти, установени извън ЕС, няма да получават финансиране, но могат да участват в проекти за сътрудничество. По този начин ЕС не изключва никого от ползване на ресурси от Европейския фонд за отбрана, но определя условия за получаване на финансиране, сходни с тези, с които дружествата от ЕС се сблъскват на пазарите на чужди държави.

Постигнатото споразумение предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета на ЕС. Европейският фонд за отбрана ще допълва други програми на ЕС с бюджет от 6,5 милиарда евро за усъвършенстване на стратегическата транспортна инфраструктура, така че тя да отговаря на изискванията на НАТО, както и предложената нова програма за научни изследвания.

Споделяне

Още от Европа

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?