ЕС предприема мерки за борба с горските пожари

ЕС предприема мерки за борба с горските пожари

Европейската комисия обяви обособяването на флот от специализирани самолети за борба с горските пожари през това лято. Засега седем противопожарни самолета и шест вертолета ще бъдат част от флота, се отбелязва в съобщението на комисията.

Пет държави от ЕС, често страдащи от горски пожари в последните години, са предоставили на разположение свои въздухоплавателни средства за тази година - Хърватия (2 самолета), Франция (1 самолет), Италия и Испания (по 2 самолета), Швеция (6 вертолета).

През лятото денонощният център на ЕС за действия в извънредна обстановка ще бъде подсилен с екип за работа с горски пожари, съставен от експерти от европейските държави. През цялото лято ще се свикват редовни видео съвещания с държавите за споделяне на данни за опасността от пожари. Спътниковата система на ЕС "Коперник" ще бъде използвана, за да се картографират горски пожари.

В последните години Европа претърпя сериозни природни и причинени от човека бедствия - горски пожари, наводнения, бури и земетресения. Тези събития доведоха до повече от 100 човешки жертви през миналата година. Досега механизмът за гражданска защита на ЕС се основаваше на система за съгласуване на разгръщането на доброволно предоставената от участващите държави помощ в страната, поискала подкрепа. Предложенията за помощ се съгласуват от център в Брюксел.

През последните години лошото време и нововъзникващи заплахи поставиха на изпитание способността на държавите в ЕС да си помагат взаимно, особено когато няколко държави са изправени пред един и същ вид бедствие едновременно. В случаите, когато възможностите са отговор са ограничени или липсват, ЕС не разполагаше със запас за подпомагане на затруднените държави, пояснява ЕК.

Споделяне

Още от Европа