ЕС предупреди писмено България за Натура 2000

ЕС предупреди писмено България за Натура 2000

България получи първо официално писмено предупреждение от ЕС, че нарушава европейското законодателство за опазване на природата и околната среда, съобщиха в сряда от Европейската комисия (ЕК). Писмото е изпратено от комисаря Ставрос Димас и визира неуспешната хармонизация на двете европейски директиви Директивата за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директивата за опазване на дивите птици, върху които се изгражда европейската екологична мрежа Натура 2000. Двете директиви стоят в основата на европейската политика за запазване на биоразнообразието и околната среда.

След проучване на изпратената от България информация в ЕК са установили, че страната се е провалила в съобразяването с многобройни постановки, залегнали в директивата за природните местообитания.

България неколкократно е получавала сигнали от европейските институции, че може да ѝ бъде наложено наказание, ако продължава да протака одобрението на списъците по Натура 2000. И при всяка информация за подобни предупреждения, от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) реагираха остро с безкрайни уточнения, че няма никаква опасност.

До началото на тази година България трябваше да представи списъка със зоните, в които учените са установили местообитания на диви и защитени птици, както и териториите, през които минават традиционните въздушни пътища на птиците. След многобройни преработвания на списъка с терените, през февруари 2007 г., Министерски съвет одобри списъка под условие. Общо 32 от териториите бяха отложени за ново обсъждане на границите, като голяма част от тях са по морското крайбрежие.

Вече половин година от МОСВ обясняват, че ще започнат да работят по списъка – т.е. ще определят специалисти, които отново да разгледат отложените територии, да ги вкарат на обсъждане в националния експертен екологичен съвет към ведомството и едва тогава министър Джевдет Чакъров да вземе решение.

България има срок от 2 месеца да отговори на писменото предупреждение, т.е. да изпрати списъка със зоните. Ако това не се случи или ЕК не е удовлетворена от българския отговор, има опасност срещу страната да бъде заведено дело в Европейския съд, заради неспазване на европейското законодателство.

В писмото си ЕК отбелязва и липсата на съответните процедури, които могат да се използват за адекватна оценка на потенциалното въздействие и компенсаторните мерки при случаи на развиване на проекти, изпълнявани на територии, попадащи в “Натура 2000", съобщават от портал Европа.

Икономическите дейности и строителството не са забранени в зоните по Натура 2000, но за всеки бъдещ обект се изисква специализирана оценка за неговото въздействие върху околната среда.

В отговор на писменото предупреждение от ЕС, пресцентърът на МОСВ посочи, че на 11 юли са внесли в парламента предложения за промени в Закона за биологичното разнообразие. За да се съкрати процедурата, промените са внесени от група народни представители, а не от МС. Без да споменават нито дума за терените по Натура 2000 и работата по уточняване на списъка с териториите, от МОСВ изчерпват проблема с предупреждението от Брюксел като казват, че “промените трябва да бъдат приети в съкратени срокове, във връзка с изпълнение на ангажиментите на България към ЕС”. Промените, които засягат внедряването на екологичната мрежа Натура 2000, бяха приети на първо четене в сряда от парламентарната комисия по околна среда и водите.

Във внесения законопроект прави впечатление новият текст в чл. 29  ал.4, в който е записана забрана да се извършват нови действия в зони, чието одобрение е отложено. Разписването на специален текст за отложените зони всъщност е сериозен сигнал, че екоминистерството не възнамерява да реши скоро проблема с тези терени.

Според ресорния еврокомисар Ставрос Димас обаче, ЕК не възнамерява да изложи на риск богатото и красиво биоразнообразие, което има България.

Споделяне

Още по темата

Още от България