ЕС приема нови правила срещу злоупотреби от европейските партии с лични данни

ЕС приема нови правила срещу злоупотреби от европейските партии с лични данни

Съветът на ЕС съобщи във вторник, че е приел правила срещу злоупотребата от европейските политически партии с лични данни на гражданите при изборите за евродепутати.

Новите правила ще позволяват налагането на глоби на партиите и фондациите, които умишлено влияят или се опитват да влияят на резултатите от изборите за Европейски парламент, като извличат ползи от нарушаването на правилата за защита на данните. Ще бъде установен начин за проверка, с която ще се определя дали дадено установено от национален надзор нарушение има връзка с политическите дейности на европейска партия или фондация около изборите за ЕП.

Глобите се налагат от службата за европейските политически партии и фондации, след като се получи становище от комитет от "независими изявени личности", се посочва в съобщението. Тези глоби ще възлизат на пет процента от годишния бюджет на съответната европейска партия или фондация. Глобена партия или фондация няма да може да получава финансиране от бюджета на ЕС през следващата година.

Европейските политически партии са политически съюзи, регистрирани съгласно законодателството на ЕС. Техни членове могат да бъдат национални и регионални партии, както и отделни граждани. Партиите трябва да отговарят на изисквания и условия, включително да бъдат представени в най-малко една четвърт от държавите в ЕС.

Със средствата от ЕС се подпомага финансирането на техните дейности на европейско равнище и кампаниите им за изборите за ЕП. През 2018 г. финансиране от бюджета на ЕС са получили 10 европейски политически партии и 10 европейски политически фондации, се отбелязва в съобщението.

Споделяне

Още от Европа

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?