ЕС ще опростява винарските етикети

ЕС ще опростява винарските етикети

Около необходимостта от опростяване на етикетите на вината, произвеждани от страните членки на Европейския съюз и цялостна реформа в сектор “Вино” са се обединили министрите по земеделие на ЕС по време на съвета си в Люксембург. Това съобщиха в сряда от ведомството на министъра на земеделието и горите Нихат Кабил, който също участва в срещата.

По-простите етикети върху еликсирите са необходими заради насочването на консуматорите към вина от трети страни, които са с по-ясни обозначения. 

ЕС се нуждае от по-ясни и по-прости правила за класификация на вината, които да са в съответствие с правилата на Световната търговска организация, отбелязала комисарят по земеделие и развитие на селските райони Мариан Фишер Боел. Според нея европейският винен сектор може да възвърне своя дял на световния пазар, като се придържа към международно установените правила.

Затова ЕК ще използва резултатите от всички дискусии относно предстоящите реформи във винарския сектор, за да подготви и да постигне съгласие по законодателно предложение, което да е  най-печелившо за винопроизводството в ЕС.

Финландското председателство е обобщило, че повечето страни-членки са за премахване на съществуващите пазарни мерки и пренасочване на ресурсите в национален пакет. Някои от страните-членки са изразили загриженост по отношение на схемата за изкореняване, като са го обвързали с възникване на евентуални екологични проблеми. Предложен е бил вариант, при който схемата за изкореняване да бъде прилагана на регионално ниво, за постигане баланс на пазара, информират от българското агроведомство.

Нихат Кабил е посочил, че България подкрепя предложението за фундаментална реформа в сектор “Вино” и счита, че водеща трябва да бъде конкурентоспособността на сектора. Страната ние  застанала зад идеята за създаване на национален пакет и за оптимален баланс между стремежа за опростяване на правилата и специфичните особености на политиката по качество в сектор “Вино”. В представената от Кабил българска позиция е записано още, че предлагаме да се проучи потребителското мнение по отношение на етикетирането на вината и подкрепяме предложението на Комисията за признаване на енологичните практики на Международната организация по лозата и виното. Това трябва да стане след обстоен преглед, а не автоматично. България е отворена за нови международно признати енологични практики, като не се допуска дискриминация на европейски производители спрямо производители от трети страни. България е против забраната за обогатяване със захароза, което ще оскъпи производството на вино, съобщават още от Министерството на земеделието и горите.

Споделяне

Още от Бизнес