ЕС ще защити парите на данъкоплатците си, получавани от България и Румъния

ЕС ще защити парите на данъкоплатците си, получавани от България и Румъния

Макар да не изпълнява на 100 процента критериите за членство, България е напълно готова да поеме тежестта и отговорността на член на ЕС. Такава е оценката на Европейската комисия, заяви нейният посланик в София Димитрис Куркулас по време на официалното представяне на доклада във вторник следобед.

Преките заплахи от налагане на предпазни клаузи и намаляване на европейските субсидии са в областите правосъдие, вътрешен ред и селско стопанство. Терминът “предпазни клаузи” в септемврийския доклад е преформулиран като “придружителни мерки”.

ЕК дава отсрочка на България до април 2007 г. да бъде извършената цялата работа по стартирането на разплащателната агенция за земеделски субсидии. В противен случай парите ще бъдат намалени с 25 процента.

“ЕК си дава ясна сметка, че цялата работа в сферата на селското стопанство не може да бъде извършена до приемането ви и затова срокът бе удължен”, обясни Куркулас по време на пресконференция в София.

Единствената сигурна на този етап рестрикция е свързана с и сега действащата забрана за износ на свинско месо за ЕС. Тя ще продължи и след датата на приемането, докато българските ветеринарни власти не докажат, че са се справили с чумата по свинете.

По отношение на борбата с корупцията и организираната престъпност ЕК отчита “значителен напредък” в законодателството, но не и в практиката. Липсват достатъчно осъдителни присъди за мафията и няма приложение на законовата уредба срещу прането на пари.

Налагането на мониторинг по глава “Правосъдие и вътрешни работи” е формулирано като “предоставяне на външна експертна помощ”, която България е задължена да приеме.  

Условията, при които ще работят европейските експерти в България, ще бъдат договорени след 1 януари 2007 г.

Максималният размер на средствата, които България ще може да получи от ЕС до 2010 година, са 4,3 милиарда евро.

Все още има рискове за отлагането на акредитирането на българската администрация за работа с фондовете на ЕС. Пряка отговорност за акредитирането носи Министерството на финансите.

По думите на Куркулас в ЕС има достатъчно механизми, чрез които да бъдат “защитени парите на европейските данъкоплатци”. Първият е задължителното предаване на оперативен план за използване на фондовете от страна на България. Ако това не се случи или планът не бъде одобрен, страната няма да получи пари.

Другият механизъм е спиране на плащанията от страна на ЕК по конкретни проекти, ако се установят злоупотреби или наличие на корупция. Третият е връщане на средства, ако при финалният одит, който ЕК извършва за конкретен проект , се установят нарушения при разходването на парите.

С присъединяването на България и Румъния през 2007 г. общото население на ЕС ще стане 500 милиона души.

Споделяне

Още по темата

Още от България