ЕС смята да забрани редица пластмасови продукти за еднократна употреба

ЕС смята да забрани редица пластмасови продукти за еднократна употреба

Европейската комисия планира да забрани редица пластмасови продукти за еднократна употреба и да глобява страните членки за пластмасови отпадъци, които не подлежат на вторична преработка. Проектодирективата, внесена на 28 май, има за цел да се реши проблемът с увеличаването на количеството на вредните пластмасови отпадъци в океаните и моретата. Предложените от ЕК нови обощоевропейски правила засягат 10-те еднократни пластмасови изделия, които се срещат най-често по европейските плажове и морета, както и изгубено или изоставено риболовно оборудване.

Тези продукти съставляват 70% от всички морски отпадъци. ЕК уверява, че новите правила са пропорционални и пригодени за постигане на най-добри резултати. Това означава, че за различни продукти ще се прилагат различни мерки.

Ще бъде забранена продажбата на такива пластмасови продукти, които имат лесно достъпна и приемлива като цена алтернатива. За продукти, които нямат такава алтернатива, фокусът ще е върху ограничаване на тяхното използване чрез редуциране на употребата им в отделните страни от ЕС; въвеждане на изисквания за проектирането и етикетирането им, както и задължения за управление на тези отпадъци.

Когато са налични алтернативи на достъпни цени, ще бъде забранено предлагането на съответните пластмасови продукти за еднократна употреба на пазара. Забраната ще се отнася до пластмасовите клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки и пръчки за балони , които ще трябва да се произвеждат от по-устойчиви материали. Пластмасови съдове за напитки за еднократна употреба ще се допускат на пазара само ако техните капачки остават прикрепени към тях.

Страните членки ще трябва да намалят използването на пластмасови контейнери за храна и пластмасови чаши. Това може да стане чрез поставяне на национални целеви показатели, осигуряване на наличието на алтернативни продукти на местата за продажба или гарантиране, че пластмасови изделия за еднократна употреба не могат да се предоставят безплатно.

Какви ще бъдат задълженията на производителите?

Производителите ще помагат за покриване на разходите за управление на отпадъци и почистване, а също така и за по-добрата осведоменост по отношение на мерките за контейнерите за храна, пакети и опаковки (например за чипсове и сладкиши), контейнери и чаши за напитки, тютюневи изделия с филтър (като фасове), мокри кърпички, балони и леки пластмасови торбички.

AnchorСтраните членки ще бъдат задължени да събират 90% от еднократните пластмасови бутилки за пиене до 2025 г., например чрез схеми за обратно изкупуване. Индустрията ще получи стимули за разработване на по-малко замърсяващи алтернативи за тези продукти.

Определени продукти ще изискват ясно и стандартизирано етикетиране, което да указва как трябва да бъдат изхвърляни отпадъците, негативното въздействие върху околната среда и наличието на пластмаса в продуктите. Това ще се отнася до дамски превръзки, мокри кърпички и балони.

По отношение на пластмасовото риболовното оборудване, което представлява 27% от плажните отпадъци, ЕК възнамерява да вмени на производителите му отговорност за покриване на разходите по събирането на отпадъците от пристанищни приемни, последващото им транспортиране и преработване.

Страните членки ще бъдат задължени да повишат осведомеността на потребителите за негативното въздействие на пластмасовите изделия за еднократна употреба и риболовно оборудване, както и за достъпните системи за повторна употреба и опциите за управление на отпадъците от тези продукти.

Предложенията на ЕК сега отиват в Европейския парламент и Съвета на ЕС, като Комисията настоява този проект да бъде третиран приоритетно, за да даде осезаеми резултати за европейците още преди изборите през май 2019 г.

ЕК отбелязва, че глобално пластмасите съставляват над 85% от морските отпадъци. Те стигат дори до белите дробове и трапезата на хората, без да е известно какво е въздействието на съдържащите се във въздуха, водата и храната пластмасови микрочастици върху човешкото здраве. Проблемът с пластмасите задължително трябва да бъде решен и това може да доведе до нови възможности за иновации, повишаване на конкурентоспособността и създаване на работни места.

Компаниите ще получат конкурентно предимство: наличието на общ набор от правила за целия пазар в ЕС ще стимулира европейските компании към икономии на мащаба и да бъдат по- конкурентноспособни на бързо развиващия се глобален пазар на устойчиви продукти, смята ЕК. Създавайки системи за повторна употреба (като схеми за обратно изкупуване), компаниите могат да осигурят стабилни доставки на висококачествени материали. В други случаи стимулът за търсене на по-устойчиви решения може да даде на компаниите технологично лидерство спрямо глобалните конкуренти.

ЕК твърди, че предложената директива ще донесе ползи както за околната среда, така и за икономиката. Така например ще се избегнат емисии в размер на 3.4 млн. тона CO2 еквивалент; ще се избегнат екологични щети на стойност 22 млрд. евро до 2030 г.; ще се спестят около 6.5 млрд. евро на потребителите.

След мерките по отношение на пластмасовите торби през 2015 г., 72% от европейците твърдят, че са намалили тяхната употреба (по данни на Евробарометър). ЕК очаква подобна реакция и по отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба.

Споделяне

Още от Европа