При одобрена седемгодишната си бюджетна рамка

ЕС увеличи значително средствата срещу младежката безработица

България е сред страните, които ще получат повече от предвижданите досега по тази инициатива

Жозе Барозу и Херман ван Ромпой

Още от началото на следващата година Европейският съюз ще насочи значителни средства към страните и регионите, където младежката безработица надхвърля 25 на сто, сред които е и България (у нас този показател е 28.3% - бел. ред.).

Това договориха през нощта срещу петък в Брюксел държавните и правителствени ръководители на 27-те в рамките на заседанието на Съвета на Европа, които взеха и решения за финансирането на малкия и средния бизнес и одобриха 7-годишната бюджетна рамка на Евросъюза, предаде БНР.

Предварително планираните 6 милиарда евро за младежка заетост ще бъдат увеличени поне до 8 милиарда, обявиха след края на първото заседание председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Жозе Барозу и Херман ван Ромпой.

Засега не е ясно дали и с колко това ще повиши и размерът на тези около 100 милиона, които в четвъртък преди заседанието на Европейския съвет премиерът Пламен Орешарски каза, че очаква да получи България.

Европейските лидери се договориха да направят всичко необходимо неработещите и неучещи младежи под 25 години да получат работа, стаж или допълнителна квалификация до 4 месеца след завършване на образованието си, както и част от еврофондовете да бъдат пренасочени към младежка заетост.

"Инициативата за младежка заетост" трябва да бъде напълно завършена и оперативна до м. януари 2014 г., което ще позволи да започне изплащането на първите средства за бенефициентите. Инициативата предвижда предоставяне на средства на държави, чието ниво на младежка безработица е над 25%, сред които е и България.

Ще бъдат използвани възможностите за подкрепа на младежката заетост от Европейския социален фонд, включително за насърчаване на мобилността на младите хора чрез програмата "Твоята първа работа с EURES" за стимулиране на трансграничната заетост и програмата "Еразмус за всички" от м. януари 2014 г.

Ще бъдат популяризирани качествени стажове и обучения на работното място с приемането на Рамката за качеството на стажовете в ЕС и Директивата за професионални квалификации.

Европейската инвестиционна банка също ще допринесе в борбата с младежката безработица чрез комбиниране на средства от Хоризонт 2020, COSME и структурните фондове. Тя ще играе основна роля и за финансирането на малките и средни предприятия, които са основният стълб за осигуряване на растеж и заетост в ЕС.

Друго решение от заседанието на Европейския съвет от малките часове в петък предвижда да се възстанови нормалното кредитиране за икономиката и да се улесни финансирането на инвестициите, най-вече в малкия и средния бизнес.

За тази цел ще се използват и десетте милиарда евро, с които беше увеличен капиталът на Европейската инвестиционна банка – така според Херман ван Ромпой финансиране ще могат да получат милиони малки и средни предприятия.

След заседанието Херман ван Ромпой съобщи още, че постигнатият вечерта в четвъртък компромис с Европарламента за 7-годишния бюджет е получил пълна подкрепа от Европейския съвет, и отрече неофициалните информации, че има проблем с Великобритания и ежегодната отстъпка, която тя получава от него.

Съветът одобри и икономическите препоръки към отделните страни, с което те стават задължителни – тези за България предвиждат запазване на бюджетната стабилност, повишена събираемост на данъците, ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата. От страната ни се очаква и да изравни пенсионната възраст за мъже и жени, да ограничи ранното пенсиониране и да търси решения за структурната безработица. 

Заседанието на Европейския съвет продължава и днес – очаква се той да даде окончателно одобрение за започване на присъединителни преговори със Събрия, и за сключване на споразумение за асоцииране с Косово, което е първа стъпка в процеса на интеграция.

На вниманието на държавните и правителствени ръководители ще е и бъдещият банков съюз.

Споделяне

Още от Европа