ЕС въвежда нови мерки срещу измамите с ДДС

Минималната ставка в съюза остава 15%

Зам.-председателят на ЕК Валдис Домбровскис (вляво) и министър Владислав Горанов

Съветът на финансовите министри на ЕС (ЕКОФИН) одобри в петък пакет от мерки за противодействие на ДДС измамите, стана ясно от изявление на министър Владислав Горанов, който председателства заседанието в Люксембург.

Предвижда се усъвършенстване на обмена на информация между данъчните администрации на страните членки, а също и също и взаимодействието с правораздавателните органи.

След заседанието на съвета Европейската комисия приветства постигнатото споразумение. Пропуските в системата водят до мащабни измами с ДДС и до ежегодни загуби в размер на 50 млрд. евро за бюджетите на държавите членки на ЕС, твърди Брюксел.

След влизането на мерките в сила държавите членки ще могат да обменят по-полезна информация и да засилят сътрудничеството си в борбата с престъпните организации, включително терористични. Ще се подсили и структурата Еврофиск.

С новите норми ще се засили сътрудничеството между държавите членки, което ще им позволи по-бързо и по-ефективно да преследват измамите в областта на ДДС, включително извършваните в електронното пространство. Ще се засили използването на информационните системи, които следва да заменят ръчното обработване на данни.

От своя страна, правоприлагащите органи на ЕС автоматично ще получават информация за ДДС и данни за организираните престъпни групи, участващи в тежки измами в областта на ДДС. С новите мерки ще се подобри значително капацитетът за преследване и залавяне на измамниците и престъпниците, които крадат данъчни приходи за собствена облага.

Новите норми ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС и ще влязат в сила 20 дни по-късно. Тъй като обаче внедряването на автоматизирания достъп до събираната от митническите органи информация и до данните за регистрацията на превозните средства налага нови технически решения, прилагането им ще бъде отложено до 1 януари 2020 г.

Предложените мерки се основават на предложенията на комисията за широкомащабна реформа на системата на ДДС на ЕС, представени през октомври 2017 г., и на Плана за действие във връзка с ДДС с оглед на изграждането на единно пространство на ЕС по отношение на ДДС, представен през април 2016 г.

ДДС е основен и все по-значителен източник на приходи в ЕС, като през 2015 г. са събрани над 1 трилион евро, което представлява 7 на сто от БВП на ЕС.

Финансовите министри решиха още минималната ставка на ДДС в ЕС да остане 15% и в бъдещата нова ДДС система.

Според съвета това ниво на минималната ставка предотвратява опасността от появата на изкривявания в конкуренцията между държавите членки чрез въвеждането на ставки с огромни разлики в различните страни.
Общата минимална ставка от 15% за пръв път е въведена през 1993 г. и за последен път бе удължена през 2016 г. за нови две години, които изтекоха на 31 декември 2017 г.

Продължават усилията за изработване на новата ДДС система в ЕС, която ще замени сегашната преходна система, казаха още от съвета.

Финансовите министри на ЕС специфичните препоръки към държавите членки, които бяха публикувани от ЕК през май. За България бяха определени три препоръки – в сферата на данъчната събираемост, финансовия сектор и пазара на труда. Зам.-председателят на ЕК комисар Валдис Домбровскис отчете, че едва по по-малко от половината от миналогодишните препоръки към държавите членки има известен напредък.

Франция бе извадена от процедурата при прекомерен дефицит, в която влезе през 2009 г. Така, единствената държава, срещу която има действаща подобна процедура в момента, е Испания.

Съветът гласува и препоръки към Румъния и Унгария заради отклонения от бюджетните им цели, с които не могат да се справят през последните години.

ЕК е представила на съвета и конвергентия си доклад за напредъка на страните извън еврозоната, според който три държави - България, Хърватия и Швеция, изпълняват всички икономически критерии с изключение на условието да участват във Валутно-курсовия механизъм II (ERMII).

Споделяне

Още от Бизнес