Етичният кодекс на военните – едно към едно

"Акцентът върху етичността е отговорност на ръководството, на първо място, защото ръководителите оказват съществено влияние чрез своите думи, действия и начин на управление върху културата и нормите на поведение в организацията. Това важи и за контролиращите структури по отношение на начина на подход към нарушенията на принципите на етично поведение".

"Служителите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия следва да не дават или предлагат, като част от изпълнението на задълженията си, подаръци или други услуги, които водят до, или за които се планира да доведат до, оказване на влияние върху служебните действия на приемащия".

"Лицата на ръководни длъжности имат съществено влияние върху вътрешната култура и поведенческите норми в структурите, в които служат. Това означава, че е необходимо не просто спазване на законовите ограничения. Ако чрез държането си дадено лице покаже невъзможност или нежелание да отговори на изискуемите за нивото му норми на етично поведение, то това лице не притежава квалификациите или личностните характеристики, необходими за заемането на ръководна длъжност".

Споделяне

Още по темата

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?