ЕВБР: Икономическият растеж на страните в преход достига 3.7% през 2002 г.

Страните от Централна и Източна Европа и от ОНД продължават да изпреварват Европейския съюз, САЩ и повечето страни с нововъзникващи пазари по темп на икономически растеж, който през 2002 г. достигна средно 3,7 процента. Това сочи Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в най-новия вариант на доклада си за страните в преход, който бе разпространен вчера.

За сравнение миналата година световният икономически растеж бе 3,1 на сто. Банката прогнозира средно 4-процентен растеж за страните в преход през 2003 г., но подчертава различията между трите основни части в региона.

В Централна Европа и в балтийските републики се очаква растежът да нарасне до 3,4 процента тази година в сравнение с 2,5 на сто миналата. За Югоизточна Европа прогнозата е, че растежът тази година ще е средно около 4,3 процента, а за ОНД се предвижда спад до 4,5 на сто тази година от 4,8 процента през 2002 година.

В Русия икономическият растеж се очаква да се запази на ниво от 4,3 на сто. По-високите потребителски разходи и способността на региона да привлича капиталови потоци са основни двигатели на растежа, отбелязва докладът. Потребителските разходи са нараснали заради повишението на доходите в по-голямата част от страните в преход, а чистият приток на частни капитали миналата година е достигнал 36,7 милиарда долара в сравнение с 33,2 милиарда долара през 2001 г.

Повишението според ЕБВР се дължи на стабилността и реформите в много от страните в преход. Същевременно ЕБВР отбелязва, че става все по-трудно да се поддържа темпото на растежа в региона. Макар членството в ЕС да е силен двигател на растежа в Централна Европа, много от страните там все още се нуждаят от по-строга бюджетна политика и от повишена производителност.

В Югоизточна Европа средносрочните перспективи изглеждат благоприятни, но има значителна несигурност по отношение на по-далечното бъдеще. Регионът трябва да продължи да полага усилия за стабилността си и за политическите реформи, както и да подобри инвестиционния климат, за да привлича силно необходимите преки чужди инвестиции.

ЕБВР отбелязва, че Русия силно се е облагодетелствала от високите цени на петрола и растежа в енергийния сектор напоследък. Но за страната е жизненоважно да постигне икономическа диверсификация и да намали зависимостта си от природните ресурси.

За страните от ОНД предизвикателството е да се направи преход от възстановяване, движено от потреблението, към растеж на базата на по-големи инвестиции. Според банката възприемането на страните в преход от чуждите инвеститори се е подобрило през 2002 г., което е помогнало да се запази сравнително стабилен приток на чуждестранни инвестици във време на намалена международна активност.

Нетните чуждестранни инвестиции в региона достигнаха 27,9 милиарда долара през 2002 г. в сравнение с 25,1 милиарда долара през 2001 г. За тази година банката прогнозира те да достигнат 28,1 милиарда долара.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес