ЕВН ще изолира електропроводи от птици с 8 млн. лв. от ЕК

ЕВН ще изолира електропроводи от птици с 8 млн. лв. от ЕК

Електроразпределителната мрежа в защитени зони в общините Елхово, Тапаловград, Харманли и Свиленград ще бъде изолирана така, че да не се нараняват птиците при досег с нея, а също така и кабелите да не се увреждат от пернатите, съобщиха от ЕВН, която е оператор на мрежата н Югоизточна България.

Това ще стане с отпуснати 8 млн. лв. по програма LIFE+ на Европейската комисия за изпълнението на проект на доставчика на ток в региона и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

В следващите пет години ЕВН ще кабелира под земята 45 км електропроводи в зони от европейската мрежа НАТУРА 2000 в общините Елхово и Тополовград, ще изгради противоаварийна система по 15 км електропровод в общините Харманли и Свиленград и ще сложи защитни изолации на 2740 стълба от мрежата.

Освен като превенция срещу контакт между птиците и мрежата, проектът ще подобри сигурността на снабдяването на клиентите в посочените общини и ще намали вероятността от аварии, посочват от компанията.

Това е поредният съвместен проект на ЕВН с БДЗП за опазване на защитени видове птици в страната, последният от които ще приключи през декември тази година, когато изолираните срещу птици стълбове на територията, обслужвана от доставчика, ще станат 561. Новият проект е първият та дружеството с финансиране от ЕК, с който електроразпредлителното дружество стана и първата инфраструктурна компания, взела средства от програмата LIFE+.

ЕВН посочва, че платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда са поставени на 1125 стълба от началото на инициативата през 2009 г. до края на 2012 г.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?