ЕВН ще изолира електропроводи от птици с 8 млн. лв. от ЕК

ЕВН ще изолира електропроводи от птици с 8 млн. лв. от ЕК

Електроразпределителната мрежа в защитени зони в общините Елхово, Тапаловград, Харманли и Свиленград ще бъде изолирана така, че да не се нараняват птиците при досег с нея, а също така и кабелите да не се увреждат от пернатите, съобщиха от ЕВН, която е оператор на мрежата н Югоизточна България.

Това ще стане с отпуснати 8 млн. лв. по програма LIFE+ на Европейската комисия за изпълнението на проект на доставчика на ток в региона и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

В следващите пет години ЕВН ще кабелира под земята 45 км електропроводи в зони от европейската мрежа НАТУРА 2000 в общините Елхово и Тополовград, ще изгради противоаварийна система по 15 км електропровод в общините Харманли и Свиленград и ще сложи защитни изолации на 2740 стълба от мрежата.

Освен като превенция срещу контакт между птиците и мрежата, проектът ще подобри сигурността на снабдяването на клиентите в посочените общини и ще намали вероятността от аварии, посочват от компанията.

Това е поредният съвместен проект на ЕВН с БДЗП за опазване на защитени видове птици в страната, последният от които ще приключи през декември тази година, когато изолираните срещу птици стълбове на територията, обслужвана от доставчика, ще станат 561. Новият проект е първият та дружеството с финансиране от ЕК, с който електроразпредлителното дружество стана и първата инфраструктурна компания, взела средства от програмата LIFE+.

ЕВН посочва, че платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда са поставени на 1125 стълба от началото на инициативата през 2009 г. до края на 2012 г.

Споделяне
Още от България