Евробарометър: 72% от българите смятат, че мониторингът трябва да продължи

Евробарометър: 72% от българите смятат, че мониторингът трябва да продължи

Седемдесет и два процента от българите смятат, че Механизмът за сътрудничество и проверка трябва да продължи да действа, показва тематично проучване на Евробарометър по поръчка на Европейската комисия.

Според 12 на сто Механизмът трябва постепенно да отпадне в следващите няколко години, 8 на сто искат незабавното му спиране, а други 8 процента нямат мнение.

Практически всички българи посочват като сериозни проблеми пред страната корупцията (97 на сто), организираната престъпност (96 на сто) и недостатъците в съдебната система (94 на сто).

Като цяло българите смятат, че Механизмът за сътрудничество и проверка оказва положително влияние върху съдебната система (според 57 процента), борбата с организираната престъпност (53 процента) и с корупцията (50 процента).

Според 28 на сто от българите положението с организираната престъпност се е подобрило откакто България е член на ЕС. Около 40 процента са на обратното мнение.

Според 25 процента функционирането на съдебната система се е подобрило от 2007 г. насам. 37 на сто обаче смятат, че положението се е влошило. За 32 процента няма промяна.

Седемнадесет на сто вярват, че за същия период корупцията е намаляла. Близо половината обаче (47 на сто) оценяват ситуацията като влошена в сравнение с 2007 година. За 29 на сто промяна няма.

Положителните оценки по последните три въпроса на българите спадат в сравнение със същото изследване през 2012-та година. Тогава 38% са виждали подобрение в борбата с организираната престъпност, 33% - в съдебната система, а 27% са смятали, че корупцията намалява.

Според 41 на сто от анкетираните в България ситуацията със съдебната система ще се подобрява през следващите пет години. На обратното мнение са 32 процента.

Оптимисти по отношение на борбата с организираната престъпност в бъдеще са 37 на сто. Песимистите са около една четвърт.

По отношение на корупцията съотношението между оптимистите и песимистите е 36 към 22 процента.

Прави впечатление, че настроенията в Румъния са чувствително по-оптимистични. Ако през 2012 година 20% са отчитали подобрение в съдебната система, днес мислещите така са вече 43%. За 5 години виждащите напредък в борбата с корупцията са се увеличили от 12 на 29 на сто.

Днес 93% от румънците смятат, че корупцията е сериозен проблем, 90% - съдебната система.

69% смятат, че мониторинговите доклади на ЕК трябва да останат, докато страната достигне нивото на другите европейски държави, а 16% искат прекратяване на механизма за сътрудничество и проверка.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?