Евробизнесът призова Брюксел за стратегия за шистовия газ

Евробизнесът призова Брюксел за стратегия за шистовия газ

Европейският съюз да приеме конструктивна стратегия за използването на шистов газ, като се използват по устойчив начин икономическите му предимства. Това призова най-големият европейски бизнес съюз – BUSINESSEUROPE,  в позиция относно спорната технология за добив на природен газ, съобщиха от Българската стопанска камара, която е член на европейската организация.

 

Европейските компании настояват за базиран на научни факти дебат по темата, който да очертае ползите от добива на шистов газ за икономиката, за сигурността на енергийните доставки и за промените в климата. Иска се и широка информационна кампания относно възможностите и рисковете от експлоатацията на шистов газ, за да се мобилизира общественото мнение по темата.

 

Съюзът обръща внимание върху конкурентните ценови предимства на шистовия газ и на това, че шистовият газ може да има полезен принос за намаляването на разликата в цената на газа в ЕС, който е по-скъп от този в САЩ. “ЕС трябва да вземе предвид всички източници на енергия, вкл. шистовия газ, за да подобри сигурността на доставките на енергия и да намали зависимостта си от нарастващия енергиен внос“, се казва още в позицията.

 

Тя цитира данни на Международната агенция по енергетика, според които делът на природния газ в общото потребление на енергия в ЕС може да нарасне до 31% през 2035 г. спрямо 25% през 2009 г. В същото време, налице е мащабно развитие на добива на шистов газ и петрол в САЩ, което осигурява 2% от БВП и работа на 1.75 млн. души.

 

Евробизнесът смята, че исканата от тях стратегия трябва да постигне баланс между обществения и икономическия интерес, базиран на факти относно потенциалното въздействие върху икономиката, сигурността на доставките и промените в климата, вместо само да се очертават потенциалните рискове за околната среда.

 

Шистовият газ има потенциал да бъде положително допълнение към европейския суровинен и енергиен микс, като допринесе за конкурентоспособността на европейската промишленост. По-специално, експлоатацията на шистов газ ще се отрази положително върху енергийната независимост, цените на енергията, работните места, инвестициите и икономическия растеж, както и върху намаляването на въглеродните емисии в атмосферата, посочва бизнесорганизацията.

 

Необоснованите и непропорционални нормативни ограничения върху проучванията и добива на шистов газ на база ненаучни аргументи ще остави Европа още дълго изложена на значително по-високи енергийни разходи и по-висока зависимост от чуждестрани доставки, смятат компаниите от Стария континент..

 

Те припомнят, че съществува пълен набор от европейски екологични регламенти, включително за използването на химикали в технологията за хидравлично разбиване на шистите, опазването на подземните води и т.н., които повечето държави-членки са въвели. Това според бизнеса в ЕС гарантира, че експлоатационите дружества спазват високите екостандарти. Въвеждането на допълнителни специфични регламенти, фокусирани върху добива на шистов газ, трябва да бъде водено единствено от научни доказателства и базирано на факта и оценки на риска. Дългите процедури или задължителните екологични оценки на въздействието върху околната среда при вече стартирали проучвателни сондажи са непропорционални и подвеждащи, посочва в позицията си бизнес съюзът.

 

Размяната на добри практики между държавите-членки и компаниите ще позволи непрекъснат процес на развитие на иновациите и технологиите в сферата на проучването и добива на шистов газ. Освен това, използваните в момента течности при фракинг съдържат незначителна концентрация на химикали, които не са нито токсични, нито опасни за околната среда и не подлежат на маркиране, смята организацията.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес