Еврофинансиране за болниците се отлага по вина на здравното министерство

Еврофинансиране за болниците се отлага по вина на здравното министерство
Оценителна комисия е отхвърлила Средносрочната рамкова инвестиционна програма на здравното министерство, с която ведомството кандидатстваше за средства за модернизация на държавни болници по Оперативна програма “Регионално развитие“.

Средствата по оперативната програма, предназначени за модернизирането на държавни лечебни заведения, трябваше да бъдат използвани за ремонт и оборудване на бъдещите високотехнологични болници.

По оперативната програма беше предвидена безвъзмездна помощ от 148 млн. лева. Най-много средства - 79.9 млн. лева бяха предназначени именно за двайсетте болници, които трябва да се превърнат във високотехнологични според Концепцията за преструктуриране на болничната помощ. Освен това средства бяха предвидени и за домове за медико-социални грижи и модернизация на лъчеапаратура.

Инвестиционната програма на министерството обаче е била отхвърлена, защото е събрала по-малко от необходимия минимален брой точки. Причината - целите и задачите, които си поставя средносрочната рамка, не са ясно структурирани и обосновани и не ставала ясна връзката им с предложените за финансиране обекти. Липсвал анализ на регионалните нужди и проблеми, обосновка за избора на конкретните обекти, както и информация за медицинските стандарти, които ще бъдат постигнати след изпълнението на проектните дейности.

От програмата на министерството не ставало ясно и дали ще бъдат решени цялостно проблемите на лечебните заведения.

Заради отхвърлената средносрочна рамка подадените от министерството 10 проектни фиша не подлежат на оценка.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството заявиха пред Mediapool, че парите не са изгубени безвъзвратно и на здравното министерство е даден срок до 30 септември да си поправят рамковата програма. Забавянето може и да не попречи за усвояването на парите, тъй като дейностите, които трябва да бъдат извършени не изискват много време, а крайният срок е 2013 година.

За усвояването на европейските средства отговаряше зам.-министър Тодорка Костадинова, която беше последната изгонена от екипа на Божидар Нанев при идването на новия министър Анна-Мария Борисова. Преди да стане зам.-министър пък Костадинова беше парламентарен секретар на здравното министерство.

От здравното министерство все още нямат коментар защо не са си свършили работата по рамковата програма и се е стигнало до отхвърлянето ѝ.

Оттам съобщиха, че новият екип на министерството преразглежда проектните фишове и ще отрази забележките на управителния орган.  "Ръководството на министерството е убедено, че след като се съобрази с направените забележки, ще се постигне положителен резултат", заявиха още от ведомството.

Споделяне

Още по темата

Още от България